วันอาทิตย์, 25 กันยายน 2565

‪ทัพไทย ทะยอย แจก”หน้ากากผ้า” ให้ประชาชน แล้ว ฟรี!! จาก รร. ช่างฝีมือทหาร พร้อม เจล ล้างมือ แนะวิธีการใส่และซัก

16 มี.ค. 2020
328

 

“ผบ.จิ๋ว” พลตรี ภาณุพงศ์ สุวัณณุสส์ ผู้บัญชาการโรงเรียนช่างฝีมือทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ บก.ทัพไทย นำนักเรียนช่างฝีมือทหารแจกจ่าย”หน้ากากผ้า” ที่ทางเจ้าหน้าที่ ของโรงเรียนได้ตัดเย็บเอง จำนวน 1,000 ชิ้น พร้อมแอลกอฮอล์จำนวน 100 ขวด เพื่อมอบให้แก่ประชาชน ฟรี
ในพื้นที่ตลาดบางเขน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ

โดยได้แนะนำวิธีการใส่ และ ให้นำไปซะกให้สะอาด ก่อนใช้ และซัก และตากแดด ให้แห้งสนิท หลังใช้

ทั้งนี้ โรงเรียนช่างฝีมือทหาร ได้เย็บหน้ากากผ้าเพื่อช่วยเหลือกำลังพล ครอบครัวและประชาชน ตามนโยบายของ พลเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ที่ต้องการให้กำลังพล ครอบครัว และประชาชน มีหน้ากากอนามัยที่สามารถนำกลับมาใช้ได้อีก เพื่อเป็นการป้องกันตัวเองและประหยัดค่าใช้จ่าย โดยจะดำเนินการมอบให้ประชาชนไปจนกว่าสถานการณ์ของโรค COVID-19 จะเข้าสู่ภาวะปกติ

error: Content is protected !!