วันอาทิตย์, 14 สิงหาคม 2565

เสธ.โพเดี้ยม ขยับ!!เปิดทาง “ทหารม้าขาลุย ” น้องรัก “บิ๊กแก้ว” ขึ้นนายพล จับตา เกษียณ2566

16 มี.ค. 2020
2669

 

“เสธ.บุ๋ม” พลเรือตรี ณัฐพงศ์ เกตุสมบูรณ์ ผู้อานวยการสานักปฏิบัติการกิจการพลเรือน กรมกิจการพลเรือนทหาร และโฆษกกองทัพไทย ภาคภาษาอังกฤษ เตรียมทหาร 24 ขยับขึ้น เป็น รองเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร บก.ทัพไทย

เปิดทางให้ พันเอก สมบัติ ธัญญะวัน เพิ่อนตท.24 ได้เป็น พลตรี เป็น ผู้อำนวยการสานักปฏิบัติการกิจการ พลเรือน กรมกิจการพลเรือนทหาร

พันเอก สมบัติ เป็น อดีตรอง ผบ.พล.ม.2 รอ. เป็นนายทหารม้าขาลุยในยุค คสช. ในการจัดระเบียบต่างๆ

เป็น น้องรัก ของ บิ๊กแก้ว พลเอก เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ เสนาธิการทหาร ที่คาดว่าจะเป็น ผบ.สูงสุด คนใหม่ ตค. นี้

พันเอก สมบัติ พลาดเก้าอี้ ผบ.พล.ม.2 รอ. บิ๊กแก้ว จึงให้มาอยู่ที่ บก.ทัพไทย ช่วยงาน และมีอายุราชการ ตค.2566 เกษียณ พร้อม บิ๊กแก้ว

error: Content is protected !!