วันอังคาร, 16 สิงหาคม 2565

จบภารกิจ ในแต่ละวัน ตอน ตี3 ทหาร ทัพไทย

15 มี.ค. 2020
231

หลังร่วมคัดกรองคนไทยกลับจากเกาหลี
ทหารตัองทำความสะอาดตัวเอง เครื่องมือ อุปกรณ์ และรถ ก่อนที่จะกลับ และให้เกิดความมั่นใจ ว่าจะไม่กลับไปติด หรือแพร่กระจาย ให้คนรอบตัว..
หลัง จนท. ตม. ก็ติดCoViD-19 แล้ว

กำลังพลจาก บก.ทัพไทย ร่วมสนับสนุนและอำนวยความสะดวกให้แก่เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง โดยปฏิบัติหน้าที่ชุดคัดกรอง covid-19 ทั้งที่ ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง และท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ
ในการคัดกรอง คนไทย และผู้โดยสาร ที่กลับจาก เกาหลีใต้

โดยการปฏิบัติ เมื่อคืนนี้ เรียบร้อย และเสร็จสิ้นภารกิจเมื่อเวลา 03.00 น. ของวันที่ 15 มีนาคม 2563

พันเอกหญิง ฉัตรรพี พูนสวัสดิ์ โฆษกกองทัพไทย กล่าวว่า จากนั้น กำลังพลผู้ปฏิบัติงาน ได้เดินทางกลับเข้าที่ตั้งหน่วย เพื่อเข้าสู่กระบวนการชำระล้างร่างกาย โดยกองบัญชาการกองทัพไทย ได้จัดเจ้าหน้าที่ด้านการแพทย์ เพื่อให้คำแนะนำในขั้นตอนการปฏิบัติตน

โดยเฉพาะการชำระล้างทำความสะอาดร่างกาย ตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด

พร้อมทั้งดำเนินการฆ่าเชื้อและทำความสะอาดสิ่งของเครื่องใช้ด้วยน้ำยา dettol ทำการคัดแยกเสื้อผ้าและสิ่งของส่วนตัวใส่ถุงดำซึ่งมีการปิดผนึกอย่างมิดชิดเพื่อลดความเสี่ยงในการสัมผัสหรือลดโอกาสการปนเปื้อนเชื้อโรคต่าง ๆ ไปยังกำลังพลส่วนรวมได้

ทั้งนี้ กองบัญชาการกองทัพไทย จะยังคงจัดกำลังพลเข้าร่วมในชุดคัดกรอง covid-19 เพื่อสนับสนุนและอำนวยความสะดวกให้แก่เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง และจะดำเนินการไปจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย

error: Content is protected !!