ศูนย์ฯ ปิด แต่ ภารกิจ ยังไม่สิ้นสุด!!

14 มี.ค. 2020
304

 

หลังส่ง แรงงานไทยจากเกาหลี ไปกักตัวที่บ้าน
ทหารเรือ นำขยะติดเชื้อ ถังแดง ส่งเข้าระบบกำจัดขยะติดเชื้อ ที้ทันสมัยและมั่นใจได้
และเตรียมทำความสะอาด อาคารรับรอง ทร.สัตหีบ
เพื่อเตรียมพร้อม หากต้องรับ บุคคลใดเข้ามากักกัน อีกในอนาคต

“ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ การดูแลสุขภาพคนไทย ที่เดินทางมาจากเกาหลีใต้ กองทัพเรือ” นำขยะจากอาคารรับรองสัตหีบไปกำจัดตามกรรมวิธี

หลังจากที่ศูนย์ฯดำเนินการส่งแรงงานไทยที่เข้าพักอาศัย ที่ อาคารรับรองสัตหีบ เพื่อเฝ้าดูอาการ กลับไปเฝ้าดูอาการต่อยังภูมิลำเนาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เมื่อ 13 มีค.2563

สิ่งสำคัญเป็นอันดับแรกของกระบวนการทำความสะอาดอาคารรับรองคือ การนำขยะที่อยู่ในอาคารรับรองไปกำจัดตามขั้นตอนการกำจัดขยะติดเชื้อ ที่ศูนย์บริการกำจัดขยะมูลฝอยติดเชื้อ ภาคตะวันออก

โดยมีกองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง เป็นผู้ดูแล

ซึ่งเจ้าหน้าที่กองทัพเรือ เป็นผู้รวบรวมขยะของแต่ละอาคารลง ใส่ถังขยะมูลฝอยติดเชื้อทั้งหมด ลำเลียงมาไว้บริเวณหน้าโซนสีเหลือง

ก่อนที่เจ้าหน้าที่จากศูนย์บริการกำจัดขยะติดเชื้อฯ จะรับช่วงต่อ

โดยทำการชั่งน้ำหนักถังขยะทุกถังเพื่อบันทึกสถิติในแต่ละวัน

หลังจากนั้นได้ ลำเลียงขนย้ายขึ้นรถเก็บขยะติดเชื้อแบบปิด ไปยังโรงงานกำจัดขยะมูลฝอยติดเชื้อ ณ ศูนย์บริการฯ

เมื่อถึงยังโรงงานฯ เจ้าหน้าที่จะดำเนินการชำระล้างสารพิษตามขั้นตอนทั้งรถที่บรรทุก และถังขยะทุกใบ

ก่อนที่จะทำการเผาขยะทันทีในเตาเผา ซึ่งใช้อุณหภูมิสูงถึง 1,000 – 1,200 °c

ก๊าซเสียจากการเผาไหม้จะผ่านระบบบำบัดอากาศ เพื่อให้แน่ใจว่าสารพิษและก๊าซถูกบำบัดก่อนจะไหลผ่านเข้าไปยังระบบถุงกรองฝุ่น (Bag Filter) เพื่อดักจับฝุ่นก่อนปล่อยออกสู่ภายนอก และค่ามลพิษของก๊าซเสีย จะถูกติดตามและควบคุมอย่างต่อเนื่อง พร้อมแสดงผลค่าอัตราการระบายสารมลพิษทางอากาศแบบ Real Tlme บนจอคอมพิวเตอร์

สำหรับขยะที่เป็นเถ้ากาก จะนำเข้าสู่ระบบกำจัดมูลฝอยติดเชื้อใส่ถุง ปิดมิดชิดเพื่อขนย้ายนำไปฝังกลบยังบ่อที่จัดเตรียมไว้ต่อไป

นายสุริยะ ศิริวัฒน์ หัวหน้าฝ่ายสิ่งแวดล้อม รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองทรัพยากร​ธรรมชาติ​และ​สิ่ง​แวดล้อม​ องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ได้กล่าว ที่นี่เป็นเตาเผาขยะมูลฝอยติดเชื้อของภาคตะวันออก ขยะมูลฝอยติดเชื้อจากสถานพยาบาลทุกแห่งก็จะถูกส่งมากำจัดที่นี่ เพื่อให้ได้มาตรฐานโดยใช้รถควบคุมอุณหภูมิในการลำเลียงมา ซึ่งสามารถรับรองได้ว่าปลอดภัยอย่างแน่นอน

จึงขอให้ประชาชนได้เชื่อมั่นได้ว่า ขยะทุกชิ้นจากอาคารรับรองสัตหีบ จะไม่นำไปทิ้งหรือนำมาใช้ใหม่ แต่จะถูกทำลาย ตามกรรมวิธีกำจัดขยะมูลฝอยติดเชื้อ แม้ว่าขยะเหล่านี้จะปลอดเชื้อก็ตาม และจะไม่นำกลับมารีไซเคิลอย่างแน่นอน

error: Content is protected !!