วันอาทิตย์, 25 กันยายน 2565

Mission คลองตาอูฐ

14 มี.ค. 2020
374

 

จิตอาสาพัฒนา “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” และ นทพ. เตรียมลุยทำความสะอาด พลิกโฉม ให้ใสปิ๊ง!!

จิตอาสาพัฒนา “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” เตรียมแผน พัฒนาคลองต้นแบบ ที่ คลองตาอูฐ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ เพื่อกำจัดวัชพืช ขยะ และลอกคลอง พร้อมปรับภูมิทัศน์ ทำน้ำให้ใสสะอาด

“บิ๊กหรั่ง” พลเอก พีรพงษ์ เมืองบุญชู ผบ.หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา(นทพ. )และคณะ สำรวจพื้นที่คลองตาอูฐ เพื่อตรวจความพร้อม ในการพัฒนาคลองตาอูฐ ตามโครงการจิตอาสาพัฒนา “เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” พัฒนาคลองต้นแบบ โดยมี ผบ.นพศ.นทพ. ชี้แจงสภาพภูมิประเทศ และแผนการปฏิบัติงาน

error: Content is protected !!