วันจันทร์, 3 ตุลาคม 2565

สรุปรายงาน การสู้ศึก Covid-19 ของ กองทัพอิตาลี ระดม กำลังทหาร-ยุทโธปกรณ์ ช่วยประชาชน ตรึงทุกพื้นที้เสี่ยง

13 มี.ค. 2020
285

 

สรุปข่าว…..การควบคุมการแพร่ระบาดของ Covid 19 ของ กองทัพอิตาลี ที่มีผู้เสียชีวิตรวมกว่า พันคนแล้ว มีดังนี้

1.นับตั้งแต่ต้นเดือน ก.พ.2020เป็นต้นมา กลาโหม อิตาลี มีส่วนให้ความร่วมมือควบคุมการแพร่ระบาด Covid – 19 ทุกพื้นที่ในประเทศ ทั้งด้วยกำลังพล และยุทโธปกรณ์ ตลอดจนเครื่องมือต่างๆ ของกองทัพ

2.จัดการขนส่งอุปกรณ์ เครื่องมือ และขีดความสามารถอื่นๆ ให้กับหน่วยงานของรัฐบาล

3.จัดอากาศยาน รับชาวอิตาลี ที่กลับมาจากเมืองWuhan ประเทศจีน เข้ามากักตัว-ดูอาการ ที่สนามกีฬาโอลิมปิก โดยจัดเตรียมที่พักให้กับญาติผู้เกี่ยวข้องที่ โรงพยาบาลทหารบก Celio ด้วย

4.ส่งบุคลากรทางการแพทย์ (หมอและพยาบาล) กว่า60นาย เข้าประจำ รพ. Lodi รพ. Alzano Lombardo และ รพ.ทบ. เมืองมิลาน เพื่อช่วยบรรเทาภาระของสาธารณสุขแควันLombardy

นอกจากนี้ ได้จัดเตรียมสถานพยาบาลทหารทั่วประเทศ และโรงพยาบาลฉุกเฉิน 1 แห่ง รถฉุกเฉินพร้อมรับผู้ป่วยทั้งสิ้น3,500 เตียง เมื่อมีเหตุจำเป็น

5.กระจายกำลังพลกว่า 7,000 นาย ทั่วประเทศ เข้าปฏิบัติการ Safty Roads โดยการทำงานร่วมกับ หน่วยสารวัตรทหาร และตำรวจแห่งชาติเพื่อรักษาความปลอดภัย ควบคุมและป้องกันพื้นที่เสี่ยงตามนโยบายของรัฐบาล

พร้อมทั้งได้จัดนายทหารประสานงาน 72 นาย ปฎิบัติงานโดยตรงกับการปกครองส่วนจังหวัด 36 จังหวัด เพื่อสนับสนุนหน่วยปฏิบัติการ หน่วยส่งกำลังบำรุง และหน่วยการแพทย์

6. จัด ฮ.ทบ. และ ทอ.พร้อมปฏิบัติการ เพื่อลำเลียงหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ฉุกเฉิน จากเมืองโตรีโน ไปยังเมืองอเลซซานเดรีย ในแคว้น Piemonte รวมทั้งกิจลำเลียงผู้ป่วยติดเชื้อ

7.สนับสนุนกำลังพล 60 นาย จากกองพลน้อยขนส่ง ทบ. (Railway Engineer Regiment) เพื่อควบคุมและดูแลความเรียบร้อยของการขนส่งของสินค้าทางราง

โดยเน้นการทำงานที่ที่แสดงถึงประสิทธิภาพของกองทัพ ที่พร้อมรับมือกับทุกสถานการณ์เพื่อความมั่นคงทั้งในและนอกประเทศ ของอิตาลี

:ข้อมูล: กองทัพอากาศ

error: Content is protected !!