วันอาทิตย์, 25 กันยายน 2565

เลื่อน แต่ไม่ได้เลิก !!

13 มี.ค. 2020
257

 

กองทัพตัดสินใจ
เลื่อนเกณฑ์ทหาร
เป็น 16-26 เม.ย.2563
หวังสถานการณ์ CoViD -19คลี่คลาย
ให้หน่วยมีเวลา เตรียมตัว สถานที่ รับมาตรการใหม่
มหาดไทย เตรียมออก ประกาศ กระทรวง เรื่อง หมายเรียก ใหม่
เชิญชวน ทหารเกณฑ์ สมัครใจขอยืดเวลา ปลด เป็นกรณีพิเศษ

กระทรวงกลาโหม และเหล่าทัพ ประชุมพิจารณา หามาตรการที่ลดผลกระทบ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส CoVid-19 ต่อการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ากองประจำการ ประจำปี 2563 แล้ว ตัดสินใจ เลื่อนการตรวจเลือกทหารออกไปเพื่อให้สถานการณ์โรคระบาดคลี่คลายไปในระดับหนึ่งก่อน

จึงจะมีการเลื่อนการตรวจเลือกทหารจากเดิม วันที่ 1-12 เม.ย.2563 เป็นวันที่ 16-26 เม.ย.2563

โดยจะมีการออกหมายเรียกใหม่และให้กระทรวงมหาดไทยประกาศอย่างเป็นทางการอีกครั้ง

ทั้งนี้ เพื่อให้กองทัพมีความพร้อมในการเตรียมสถานที่ในหน่วยทหารทั้งหมดเพื่อใช้เป็นหน่วยตรวจเลือกเพราะเป็นพื้นที่เปิด มีอากาศถ่ายเทได้สะดวก ทดแทนสถานที่เดิมซึ่งเคยใช้ โรงเรียน วัด และห้องประชุมเป็นสถานที่ตรวจเลือก

รวมถึงการจัดบุคลากรในคณะกรรมการตรวจเลือกทั้งจากฝ่ายทหาร สัสดี และแพทย์ทหาร ให้มากขึ้นซึ่งการเพิ่มเติมนี้ต้องขอรับการสนับสนุนแพทย์เพิ่มเติมนอกโรงพยาบาลทหาร

นอกจากนี้ ยังได้มีแนวทางในการลดความแออัดของสถานที่ โดยให้หน่วยรับผิดชอบดำเนินการในเรื่องคนผ่อนผันประมาณ 1 แสนคนให้แล้วเสร็จ

โดยผู้ที่ขอผ่อนผันไม่ต้องมาแสดงตน ณ หน่วยตรวจเลือกส่งผลให้ผู้ที่ต้องเดินทางมาที่หน่วยมีแค่ผู้ที่ต้องมาเกณฑ์เพียง 350 คนต่อหน่วย/ต่อวัน

สำหรับผู้ที่มีเพศสภาพไม่ตรงกับเพศกำเนิดตามที่มีใบรับรองจากโรงพยาบาลกองทัพบกให้เร่งดำเนินการกรรมวิธีให้เร็วที่สุด

ขณะเดียวกัน ยังให้ เหล่าทัพประชาสัมพันธ์ให้ทหารกองประจำการสมัครใจขอเลื่อนกำหนดปลดเป็นกรณีพิเศษระยะเวลา 1 ปี

โดยกระทรวงกลาโหมจะมอบคะแนนเพิ่มร้อยละ 5 หากสามารถไปสอบเข้าโรงเรียนนายสิบทหารในอนาคตซึ่งให้หน่วยขึ้นตรงกองทัพบกได้ส่งรายชื่อทหารกองประจำการที่สมัครใจอยู่รับราชการต่ออีก 1 ปีภายในวันที่ 30 มี.ค.นี้

สำหรับยอดทหารกองเกินเข้าเป็นทหารกองประจำการที่เหล่าทัพต้องการในปีนี้จำนวน 97,324 คนซึ่งน้อยกว่าปี 2562 ประมาณ 4,500 คน เนื่องจากมียอดของทหารที่ยังอยู่ในประจำการเหลื่อมปีมีอยู่จำนวนหนึ่ง

error: Content is protected !!