วันพฤหัสบดี, 11 สิงหาคม 2565

“แม่บ้านทัพไทย” เร่ง ทำเจลล้างมือ พร้อมผลิต หน้ากากผ้า แจกจ่าย กำลังพล-ประชาชน

13 มี.ค. 2020
369

 

“คุณตั๋น” จิราพรรณ เบญญศรี นายกสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย พร้อมคณะกรรมการสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย ชาวยกันบรรจุ”เจลล้างมือ” ใส่ขวด

และเร่ง ผลิตหน้ากากผ้าอย่างต่อเนื่อง เพื่อเตรียมแจกจ่ายกำลังพลของกองบัญชาการกองทัพไทย และประชาชนผู้ที่มีความต้องการ

โดยได้รับการสนับสนุนจาก กองแพทย์ รร.ช่างฝีมือทหาร มาทำการผสมเจลล้างมือ และควบคุมการบรรจุ เพื่อให้ได้คุณภาพและมาตรฐาน ณ สมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย

error: Content is protected !!