วันจันทร์, 25 กันยายน 2566

เป็นทหารต้องพร้อมรบ ในทุกที่ ทุกสภาวอากาศ ซ้อมรบที่ Alaska

13 มี.ค. 2020
1163

 

ทหารสหรัฐฯ นะ !!
เขาเรียก Arctic Warriors
ที่สามารถปฏิบัติการ ได้ในทุก extreme conditions.

ทหารพลร่มสหรัฐฯ ฝึกโดดร่มจาก ฮ.Chinook CH-47 ลง หิมะ ที่หนาวเย็น -10องศาF

เมื่อก่อน ทหาร ร.31 รอ.ของ ทบ.ไทย เคยไปร่วมฝึก โดดร่มกับ ทหารสหรัฐฯที่ Alsaka ….แต่ระยะหลังๆนี้ ไม่เห็น

ส่วนที่อากาศรัอนๆ ทหารสหรัฐ ก็มาฝึก Cobra Gold ในไทย
เพิ่อเตรียมทหารสหรัฐฯ ให้คุ้นชินกับสภาพภูมิอากาศ เรียนรู้ วัฒนธรรม และ ฝึกการดำรงชีพในป่า รู้ว่า พาช หรือสัตว์ อะไรกินได้ กินไม่ได้ มีพิษ ไม่มีพิษ …… หากวันหนึ่ง ตัองมาปฏิบัติการในภูมิภาคนี้ หลังจากที่ เคยสูญเสียหนัก ในสงครามเวียดนาม มาเป็นบทเรียน

: U.S.Army Pacific

error: Content is protected !!