วันศุกร์, 2 มิถุนายน 2566

กิจกรรม สัมพันธ์สันติสุข อ.นาทวี “รองจ้อย” ลงเก็บข้าว กับ ชาวบ้าน ผู้นำศาสนา หวัง สร้าง สังคมพหุวัฒนธรรม ร่วมดูแลพื้นที่ จากผู้ก่อความไม่สงบใต้

12 มี.ค. 2020
633

“รองจ้อย” พันเอก สุรเทพ หนูแก้ว รอง ผบ.มทบ 42 /รอง ผอ.รมน จังหวัด สงขลา ร่วมกิจกรรม สร้างสังคมพหุวัฒนธรรม ตามโครงการเสริมสร้างสานสัมพันธ์สันติสุข อ.นาทวี จ.สงขลา
จัดโดยศูนย์ปฏิบัติการอำเภอนาทวี

โดย มีการแข่งขัน เก็บข้าว ในนาด้วยมือเปล่า ไม่ได้ใช้เคียว, แข่งว่าว และสานเสวนาของผู้นำทั้งสองศาสนา ซึ่งมีทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำศาสนา และประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วมกิจกรรมด้วยกัน

ทั้งนี้ เป็นงานตามนโยบายเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้และ 4 อำเภอจังหวัดสงขลา ของ พลโท พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาค 4 /ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4

โดยมีนายจารุวัฒน์เกลี้ยงเกลา ผวจ. สงขลา/กอ.รมน.จังหวัด สงชลา เป็นประธาน

ที่ ศูนย์เรียนรู้พระอาจารย์
ภัตร อริโย ต.นาหมอศรี อ.นาทวี จ.สงขลา

error: Content is protected !!