พบปะ ชาวเบตง “บิ๊กช้าง” เปิด บ่อน้ำพุร้อน บ้านนากอ อัยเยอร์เวง

 

พล.อ.ชัยชาญ ช้างมงคล รมช.กลาโหม. /หัวหน้าผู้แทนพิเศษของรัฐบาล และคณะ ลงพื้นที่เพื่อประชุมคณะผู้แทนพิเศษของรัฐบาลร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่ กองพลทหารราบที่ 15 ค่ายสมเด็จพระสุริโยทัย อ.หนองจิก จ.ปัตตานี

เพื่อติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยงานในพื้นที่ และขับเคลื่อนงานตามแผนงาน/โครงการงบประมาณ 2563

โดยมี พล.ท.พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาค4/ผอ.รมน.ภาค 4 ร่วมด้วย

จากนั้น เดินทางต่อไปยัง บ่อน้ำพุร้อนบ้านนากอ ต.อัยเยอร์เวง อ.เบตง จ.ยะลา เพื่อเปิดสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ของอำเภอเบตง ตามแผนงานการขับเคลื่อนพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างเป็นระบบและครบวงจร ผ่านโครงการเมืองต้นแบบ สามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน และทเป็นศูนย์กลางท่องเที่ยวแห่งยะลา ที่ มีการชมทะเลหมอกอัยเยอร์เวง บ่อน้ำพุร้อน หรือสถานที่อื่นๆ เพิ่อกระตุ้นเศรษฐกิจ

error: Content is protected !!