วันพุธ, 17 สิงหาคม 2565

รู้ยัง?! เพราะนักข่าว!

12 มี.ค. 2020
143

 

“นายกฯ”ยันไม่ต้องปรับ การให้ข่าวอะไร เรื่องCoViD-19
ชี้ สาเหตุหนึ่งที่ข่าวสับสน
ผิดพลาดคลาดเคลื่อน
เพราะ สื่อ
ถามทั่วไปหมด
ถามสะเปะสะปะ
ถามบางคนที่ ไม่เข้าใจ
สื่อ ต้องถามให้น้อยลงหน่อย
ถามให้ถูกคน
ถ้าข้อมูลไม่ตรง
ให้ถามมายังศูนย์ฯ สธ.-ทำเนียบฯ

เมื่อนักข่าวถาม นายกฯว่า จะต้องมีการปรับ เรื่องการให้ข่าว ใหม่หรือไม่ เพราะ ข่าวที่ออกมา สับสน ไม่ตรงกัน

พล.อ.ประยุทธ์. ย้อนถามว่า จะต้องปรับอะไร

“ส่วนหนึ่งเป็นเพราะสื่อ ไปถามทั่วไปหมด “!!

“วันนี้ข้อมูลข่าวสาร ก็มี 2 จุด คือที่ทำเนียบรัฐบาล และกระทรวงสาธารณสุข ถือเป็นศูนย์ที่มีหลักฐานยืนยันอย่างชัดเจน

แต่ก็มีส่วนที่เกี่ยวข้อง อย่างกระทรวงคมนาคม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการต่างประเทศ

แต่ถ้าสื่อไปถามเปะปะ
ซึ่งบางคนไม่เข้าใจ
ขอร้องสื่อถามให้น้อยลงหน่อย
และถามให้ถูกคน
ถ้าข้อมูลไม่ตรงให้ถามมายังศูนย์ทั้ง 2 แห่ง”

ส่วนกรณีปัญหาระหว่างกรมศุลกากร และกรมการค้าภายใน ที่ฟ้องร้องกันเอง เรื่องข้อมูลส่งออกหน้ากากอน่มัย นั้น นายกฯ กล่าวว่า อยู่ระหว่างการพูดคุยกัน

error: Content is protected !!