วันพุธ, 17 สิงหาคม 2565

ไม่มีอะไร แล้ว!!

12 มี.ค. 2020
160

 

“บิ๊กป้อม” บอก ปัญหาขัดแย้ง ในพรรคพลังประชารัฐ ไม่มีอะไร แล้ว …หลังวานนี้ คุย “สิระ เจนจาคะ”… เข้าทำเนียบฯ ประชุม แก้น้ำแล้ง ทั้งระบบ ทั่วประเทศ กำชับ สทนช. ขับเคลื่อนโครงการขนาดใหญ่และโครงการสำคัญ หลายแสนล้าน ที่อนุมัติไว้แล้ว

พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และ ประธานกก.ยุทธศาสตร์พรรคพลังประชารัฐ ปฏิเสธที่ตอบคำถาม ที่ว่า ได้มีการเคลียร์ปัญหาความขัดแย้งภายในพรรคพลังประชารัฐ แล้วหรือยัง

โดยกล่าว แต่เพียงว่า ไม่มีอะไร แล้ว

พล.อ.ประวิตร เป็นประธาน การประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการขนาดใหญ่และโครงการสำคัญ ครั้งที่ 1/2563

พร้อม เผยว่า ประชุมกันเรื่องน้ำ โดยเราพยายามกระจายน้ำให้ทั่วถึงทุกจังหวัด เพื่อไม่ให้ขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค แต่มีฝนตกลงมาบ้างแล้ว ถือว่าสถานการณ์ดีขึ้น อย่างไรก็ตาม ยังมี 22 จังหวัดที่ยังประสบภัยแล้งอยู่ ซึ่งเราได้กระจายน้ำให้ทั่วถึงแล้ว

ผู้สื่อข่าวถามว่า จะต้องมีมาตรการอะไรเป็นพิเศษหรือไม่ พล.อ.ประวิตร กล่าวว่า ไม่มี เพราะเขามีการขุดบ่อน้ำแล้ว

พล.ต.พัชร์ชศักดิ์ ปฏิรูปานนท์ ผช.โฆษกประจำรอง นายกฯเปิดเผยว่า
ที่ประชุม รับทราบความก้าวหน้าโครงการขนาดใหญ่และโครงการสำคัญที่ คกก.ทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (กนช.) เห็นชอบแล้ว จ.น. 25 โครงการ วงเงิน 125,209 ล้านบาทและโครงการที่กำลังเตรียมพร้อมเพื่อขับเคลื่อน จ.น.43 โครงการ วงเงิน 619,426 ล้านบาท

รวมถึงรับทราบความก้าวหน้าของคณะทำงานติดตามการขอใช้พื้นที่ป่าในโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ 5 กลุ่มงาน จ.น. 75 โครงการ

จากนั้นคณะอนุกรรมการฯ ได้เห็นชอบให้ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) เป็นหน่วยงานหลักบูรณาการปรับปรุงเป้าหมายรายการขับเคลื่อนโครงการสำคัญ เพื่อให้เป็นไปตามกรอบแผนแม่บทน้ำฯ 20 ปี

และเห็นชอบ กรมชลประทานเสนอโครงการผันน้ำอ่างเก็บน้ำ ประแสร์-หนองค้อ-บางพระ จ.ชลบุรี เพื่อลดความเสี่ยงการขาดแคลนน้ำของจังหวัด ,โครงการอ่างเก็บน้ำ ห้วยกรอกเคียน จ.ฉะเชิงเทรา

ซึ่งใช้รองรับเขตพัฒนาฯภาคตะวันออก(EEC) รวมทั้งเห็นชอบโครงการก่อสร้างปรับปรุงขยาย การประปาส่วนภูมิภาค(กปภ.)สาขาเพชรบูรณ์-หล่มสัก และสมุทรสาคร-นครปฐม

พล.อ.ประวิตร ได้กำชับคณะอนุกรรมการฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกกระทรวง ต้องบูรณาการทำงานร่วมกันในการแก้ปัญหาน้ำทั้งระบบ ทั่วประเทศ ได้แก่ปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค น้ำแล้ง และน้ำท่วม ซึ่งเป็นความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนที่ต้องได้รับการช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน ในขณะนี้

พล.อ.ประวิตร กล่าวย้ำ ขอให้ สทนช. จะต้องปฏิบัติงานเชิงรุก มีแผนงานจัดลำดับความเร่งด่วนของโครงการชัดเจนให้ได้ผลเป็นรูปธรรมภายใต้ กนช. อย่างจริงจัง โปร่งใส และมีประสิทธิภาพ

พร้อมทั้งจะต้องมีมาตรการ สร้างการรับรู้ ความเข้าใจ แก่พี่น้องประชาชน และผู้ใช้น้ำทุกภาคส่วน โดยให้รู้จักใช้น้ำอย่างประหยัด รู้คุณค่า เพื่อร่วมกันสนับสนุนภาครัฐในการแก้ปัญหาน้ำ ตามนโยบายของรัฐบาล ไปด้วยกัน

error: Content is protected !!