วันอาทิตย์, 25 กันยายน 2565

ผิดที่ ลักษณะนาม-หน่วยนับ!!

12 มี.ค. 2020
3333

 

ทบ. ยอมรับ “ร้านค้าสวัสดิการ ทบ.”
ใช้หน่วยนับ ว่า ”ชิ้น” ใน ใบเสร็จฯ
หน้ากากอนามัย “59 บาท ต่อชิ้น”
ทำเข้าใจผิด ว่า ขายแพง
แต่ ความจริง เป็น “59 บาท ต่อ แพ็ค(4ชิ้น)”
สั่งเปลี่ยนคำ ในระบบคอมฯใบเสร็จฯแล้ว

พันเอกหญิง ศิริจันทร์ งาทอง รองโฆษก ทบ. ชี้แจง กรณี เพจCSILA การนำ ใบเสร็จรับเงิน ของ ร้านค้าสวัสดิการกองทัพบก กลาง ระบุ ราคาหน้ากากอนามัย 59 บาทต่อชิ้น จนถูกวิจารณ์ว่า ขายราคาแพงเกินจริง นั้น ว่า

จากการตรวจสอบแล้ว เป็นการเข้าใจผิด เรื่องการเรียกหน่วยนับของสินค้า

ในข้อเท็จจริงแล้ว คือ “ราคา 59 บาท ต่อ แพ็ค”

ซึ่งประกอบด้วยหน้ากากแบบผ้า จำนวน 2 ชิ้น และหน้ากากอนามัยแบบหนา จำนวน 2 ชิ้น รวม 4 ชิ้น ไม่ใช่ราคาต่อชิ้น

ขณะนี้ทางร้านค้าสวัสดิการ ได้ทำการปรับแก้ การเรียกหน่วยนับดังกล่าว เป็นแพ็ค ให้ตรงกับจำนวนสินค้าที่จำหน่ายแล้ว

error: Content is protected !!