วันพฤหัสบดี, 11 สิงหาคม 2565

“แม่บ้านกลาโหม”ก็ทำ!! ตัดเย็บ หน้ากากผ้า แจกกำลังพล ป้องไวรัสCoViD-19 ศอว.กลาโหม ลพบุรี เป็นเซ็นเตอร์ มี อบรมให้ความรู้ แก่กำลังพลและครอบครัว ด้วย

 

“คุณเปิ้ล”รมิดา อินทรเจริญ นายกสมาคมภริยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม พร้อมด้วยคณะกรรมการสมาคมฯ ร่วมกัน ทำหน้ากากอนามัยจากผ้า เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรน่า
และ แจกจ่ายให้กับกำลังพลและครอบครัวของสำนักงานปลัดกลาโหม รวมถึงประชาชน

ที่ ศูนย์อำนวยการสร้างอาวุธ ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี

โดยมีการอบรมให้ความรู้ในเรื่องวิธีการระวังป้องกันจากเชื้อโรค การสาธิตการทำเจลล้างมือจากแอลกอฮอล์ และการสาธิตการตัดเย็บหน้ากากป้องกันเชื้อไวรัสCoViD-19 ด้วย

error: Content is protected !!