วันจันทร์, 3 ตุลาคม 2565

ทหารบกเก่า ลองสัมผัส เครื่องบินรบ

 

“ผู้กองธรรมนัส” ขึ้นเหนือ
ตรวจแผน ยับยั้งพายุลูกเห็บ
ร่วมมือ ทัพฟ้า ใช้เครื่องรบ บินสกัดกั้นทำลายลูกเห็บ…. ลองขึ้นนั่งเครื่องบินรบ ที่จอดอยู่ ที่กองบิน41

ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รมช.เกษตรและสหกรณ์ ตรวจการปฏิบัติการฝนหลวงยับยั้งความรุนแรงของการเกิดพายุลูกเห็บ และบรรเทาปัญหาหมอกควันไฟป่า ภายใต้โครงการความร่วมมือกับกองทัพอากาศ ประจำปี 2563 ที่ ท่าอากาศยานทหารกองบิน 41 จ.เชียงใหม่

ทั้งนี้เพราะ ในเขตพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยในในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ – เมษายนของทุกปี มักเกิดพายุฤดูร้อน ฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง และมีลูกเห็บตก เพื่อเป็นการยับยั้ง บรรเทาความรุนแรงของพายุลูกเห็บ ส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อผลผลิตของเกษตรกร

กระทรวงเกษตรฯจึงสั่งการไปยังกรมฝนหลวงและการบินเกษตรประสานความร่วมมือกับกองทัพอากาศ พร้อมใช้เครื่องบินสมรรถนะสูง ที่เข้าถึงเป้าหมายได้อย่างรวดเร็ว เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกัน แก้ไขปัญหาภัยแล้ง และการบรรเทาภัยพิบัติเชิงพื้นที่ด้วยการปฏิบัติการฝนหลวง

โดยให้ปฏิบัติงานด้วยความรวดเร็วและต่อเนื่อง เพื่อลดความหนาแน่นของหมอกควัน ลดปัญหาฝุ่นละออง ขนาดเล็ก PM2.5 รวมทั้งการเพิ่มความชุ่มชื้นและปริมาณน้ำฝนให้กับพื้นที่ป่าไม้

error: Content is protected !!