วันอังคาร, 16 สิงหาคม 2565

“Lord Powell of Bayswater” เยือนไทย คุย “บิ๊กตู่” หลังมีรัฐบาลใหม่

11 มี.ค. 2020
338

ชี้มีพัฒนาการทางการเมืองตามระบอบประชาธิปไตย มีกลไกตรวจสอบ …”บิ๊กตู่” ชวน อังกฤษ มาเปิดแคมปัส ในไทย และลงทุนในเขตEEC ตั้ง สภาผู้นำธุรกิจไทย-สหราชอาณาจักร Thai-UK Business Leadership Council-TUBLC

Lord Powell of Bayswater KCMG สมาชิกสภาขุนนางสหราชอาณาจักร พบ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม ที่ ทำเนียบรัฐบาล ในโอกาสเดินทางเยือนไทย

นายกฯ ยินดีที่ได้พบ Lord Powell of Bayswater KCMG อีกครั้ง ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์และความร่วมมือที่ดีระหว่างไทยกับสหราชอาณาจักรตลอดระยะเวลา 165 ปีที่ผ่านมา

พร้อมชื่นชมในประสบการณ์การทำงานของ Lord Powell of Bayswater KCMG ที่มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในรัฐสภาสหราชอาณาจักร

และเชื่อว่าการหารือกันวันนี้จะเป็นโอกาสในการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับสหราชอาณาจักร

Lord Powell of Bayswater KCMG ยินดีกับการจัดตั้งรัฐบาลใหม่ โดยชื่นชมประเทศไทยที่ได้มีพัฒนาการทางการเมืองตามระบอบประชาธิปไตย มีกลไกตรวจสอบ

และเชื่อมั่นในการบริหารงานของรัฐบาลไทยว่าจะสามารถแก้ไขปัญหา ความท้าทายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นได้

โดยเฉพาะอย่างยิ่งสถานการณ์ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งถือเป็นความท้าทายที่รัฐบาลทุกประเทศที่ได้รับผลกระทบต้องระมัดระวัง และดูแลประชาชน ตลอดจนยังมีมาตรการต่างๆที่รัฐบาลต้องดำเนินการและให้ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาร่วมกัน

นายกรัฐมนตรียืนยันว่า ไทยมีศักยภาพและความพร้อมในการสนับสนุนการค้าการลงทุนร่วมกับสหราชอาณาจักรภายหลังการออกจากสหภาพยุโรป (Brexit) โดยเฉพาะในประเด็นที่สหราชอาณาจักรมีศักยภาพและเชี่ยวชาญ ได้แก่ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และการพัฒนาการศึกษา โดยเฉพาะด้านอาชีวศึกษา

นายกรัฐมนตรีได้เชิญชวนให้มหาวิทยาลัยชั้นนำของสหราชอาณาจักรมาเปิดวิทยาเขตในไทย เพื่อรองรับนักศึกษาทั้งไทยและต่างชาติ

นอกจากนี้ยังได้เชิญชวนนักลงทุนสหราชอาณาจักรที่สนใจร่วมพิจารณาการลงทุนในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)

ในท้ายนี้ ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องกับการก่อตั้งและส่งเสริมความร่วมมือของภาคเอกชนภายใต้กลไกสภาผู้นำธุรกิจไทย-สหราชอาณาจักร (Thai-UK Business Leadership Council-TUBLC)

ซึ่งเชื่อว่าจะเป็นกลไกที่สำคัญยิ่งต่อการส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจและสามารถต่อยอดไปสู่การลงทุนในภูมิภาคอาเซียนได้ในอนาคต

error: Content is protected !!