วันพฤหัสบดี, 11 สิงหาคม 2565

ทหาร มา ช่วยอีกแรง!!

11 มี.ค. 2020
196

ทหาร บก.ทัพไทย
สนับสนุน ก.พาณิชย์
นำหน้ากากอนามัย
ไปส่ง “บริษัทขนส่ง”
ช่วยส่งต่อ ไปยัง รพ.ต่างๆ ทั่วประเทศ
เพื่อให้ คุณหมอ-พยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ มีหน้ากากอนามัย ใช้ได้รวดเร็ว ขึ้น
ส่วนในเขตปริมณฑล ทหาร ไปส่งเองเลย !!

พันเอกหญิง ฉัตรรพี พูนสวัสดิ์ โฆษกกองทัพไทย กล่าวว่า กองบัญชาการกองทัพไทย ได้ประสานความร่วมมือกับกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ในการจัดกำลังพลสนับสนุน

ทั้งการเข้าร่วมเป็นแรงงาน ในขั้นตอนการบรรจุซอง หน้ากากอนามัย

รวมทั้งสนับสนุน ก. พาณิชย์ ที่ขอรับการสนับสนุน มาด้านการขนส่ง เพิ่อนำส่งให้ ผู้ประกอบการในการจัดส่งหน้ากากอนามัย ไปยังโรงพยาบาลในพื้นที่ ต่าง ๆ ทั่วประเทศ เพื่อให้เกิดความรวดเร็วและทันต่อ ความต้องการของบุคลากรทางการแพทย์ ที่มีความจำเป็นต้องใช้หน้ากากอนามัย

โดยทหาร ได้นำหน้ากากอนามัย ไปให้
บริษัท เมด-คอน (ประเทศไทย) จำกัด ที่ อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี เพื่อนำส่งไปยังโรงพยาบาลต่าง ๆ

โดยเมื่อ 10 มี.ค.63 ส่งต่อไปยัง….
1. รพ.ศรีนครินทร์ จ.ขอนแก่น จำนวน 30,000 ชิ้น
2. รพ.สงขลานครินทร์ จ.สงขลา จำนวน 18,000 ชิ้น
3. รพ. ม.อุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี จำนวน 1,000 ชิ้น
4. รพ. ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา (มศว.) จ.นครนายก จำนวน 11,000 ชิ้น

ส่วนในเขต กทม.และปริมณฑล ทหาร ไปส่งเอง

ทั้งนี้ กองบัญชาการกองทัพไทย มีความพร้อมในการปฏิบัติภารกิจ และจะดำเนินการไปจนกว่า จะเข้าสู่สถานการณ์ปกติ

error: Content is protected !!