วันพุธ, 17 สิงหาคม 2565

ช่วยกัน!!

10 มี.ค. 2020
196

แม่บ้าน รร. ช่างฝีมือทหาร ก็ช่วยเย็บ หน้ากากผ้า เสริมกำลัง สมาคมแม่บ้านทัพไทย

ผบ.จิ๋ว พลตรีภาณุพงศ์ สุวัณณุสส์ ผบ. โรงเรียนช่างฝีมือทหาร. นำ แม่บ้าน รร. ช่างฝีมือทหาร สปท. ทั่ตัดเย็บหน้ากาก ผ้า ได้ 1,700 ผืน พร้อมแอลกอฮอล์เจล 780ขวด )60cc และเจล แบบเติม 20ลิตร รวมทั้งแอลกอฮอล์แบบน้ำ 70% 5ลิตร มอบให้ “คุณตั๋น” จิราพรรณ เบญญศรี นายกสมาคมแม่บ้าน ทัพไทย เพื่อนำไป แจกจ่ายให้กับกำลังพล และประชาชน

ขณะ ที่สมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย ก็กำลังเร่ง ตัดเย็บ ทำหน้ากาก เช่นกัน

error: Content is protected !!