วันพุธ, 29 กันยายน 2564

ทบ.ระดมทหาร บริจาคโลหิต สำรองไว้ พร้อมรับสถานการณ์ CoViD-19

10 มี.ค. 2020
672

 

ช่วงนี้ กองทัพบก ….. ขอให้ กำลังพล ที่แข็งแรง สุขภาพดี ไป บริจาคโลหิต เพื่อไว้สำรองปริมาณโลหิตให้เพียงพอต่อสถานการณ์ รวมทั้ง กรณีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID – 19 ด้วย

ทหารจาก พล.ม.2 รอ…..ไปบริจาคโลหิต ที่ ธนาคารเลือด อาคาร 72 พรรษา ชั้น 3 โรงพยาบาลศิริราช

รวมทั้ง ยังมีทหารไปบริจาคเลือด ที่ธนาคารเลือด สถาบันพยาธิวิทยา ศูนย์อำนวยการแพทย์พระมงกุฎเกล้า ด้วย

error: Content is protected !!