วันจันทร์, 3 ตุลาคม 2565

พลัง แม่บ้าน ทัพไทย หามรุ่ง หามค่ำ เร่ง ตัดเย็บ หน้ากากผ้า 15,000 ชิ้น ทั้ง สีขาว-ลายพราง-สีพื้น แจกจ่ายทหาร พระภิกษุ และประชาขน เผย แม่บ้านจิตอาสา นำไปตัดเย็บที่บ้านต่อ ด้วย

10 มี.ค. 2020
1049

 

“คุณตั๋น” จิราพรรณ เบญญศรี นายก
สมาคมแม่บ้าน บก.กองทัพไทย ระดมทีมแม่บ้าน ทัพไทย ช่วยกันผลิตหน้ากากผ้า ซึ่งสามารถซักทำความสะอาดและนำกลับมาใช้ใหม่ได้

โดยช่วยกันตัดเย็บ ต่อเนื่องทุกวันในเวลาราชการ ที่ สมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทย ถนนแจ้งวัฒนะ

และให้”แม่บ้านจิตอาสา”นำกลับไปทำต่อ ที่บ้าน เพื่อให้ครบตามจำนวนที่ตั้งเป้าไว้

ตามนโยบาย บิ๊กกบ พลเอก พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด กำหนดไว้ จำนวน 15,000 ชิ้น โดยจะนำไปมอบให้กับกำลังพล ประชาชน และพระภิกษุสงฆ์ ที่มีความจำเป็น

เพื่อช่วยลดการขาดแคลนหน้ากากอนามัย เพื่อป้องกันโรคจากเชื้อ COVID-19

เรียกได้ว่า สมาคมแม่บ้านทหาร ในยุคนี้ แปลงเป็น โรงงานเย็บหน้ากากผ้า ไปโดยพลัน

error: Content is protected !!