วันอาทิตย์, 25 กันยายน 2565

ทัพไทย ส่งทหาร กรมการสื่อสารทหาร ช่วย บรรจุหน้ากากอนามัย ที่ กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ใส่ทั้ง mask หมวกคลุมผม ล้างมือแล้วใส่ถุงมือ ตามมาตรฐาน สธ.

10 มี.ค. 2020
611

 

พลตรี ธีรพงศ์ ปัทมสิงห์ ณ อยุธยา โฆษกกองบัญชาการกองทัพไทย เปิดเผยว่า ตามที่กองบัญชาการกองทัพไทยได้จัดกำลังพลเข้าร่วมกับกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ในการบรรจุหน้ากากอนามัยจัดจำหน่ายให้ประชาชน เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงการซื้อหน้ากากอนามัยได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้นนั้น

กองบัญชาการกองทัพไทย ได้จัดกำลังพล จากกรมการสื่อสารทหาร 70 นาย ปฏิบัติหน้าที่ในการบรรจุ หน้ากากอนามัย ที่ กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ นนทบุรี

ทั้งนี้ กองบัญชาการกองทัพไทย จะสนับสนุนกำลังพล เข้าร่วมปฏิบัติภารกิจไปจนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติ

error: Content is protected !!