วันอาทิตย์, 26 กันยายน 2564

ทัพไทย ทำ Decon ล้างตัว ล้างเชื้อ ทหาร ที่ไปตั้งจุดคัดกรอง ที่สนามบิน ดอนเมือง-สุวรรณภูมิ ก่อนกลับบ้าน กลับหน่วย ป้องกันการติดเชื้อ และให้สังเกตุอาการตัวเอง

10 มี.ค. 2020
371

 

กองบัญชาการกองทัพไทย ได้รับมอบภารกิจในการจัดกำลังพลเข้าประจำศูนย์ภาวะฉุกเฉินฯ เพื่อสนับสนุนและอำนวยความสะดวกให้แก่เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง กรณีการรับแรงงานชาวไทยเดินทางกลับจากประเทศเกาหลีใต้ ที่ ท่าอากาศยานดอนเมือง และท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

โดยเมื่อเสร็จสิ้นภารกิจ กำลังพลผู้ปฏิบัติงานได้เดินทางกลับเข้าที่ตั้งหน่วย ซึ่งกองบัญชาการกองทัพไทย ได้มีการกำหนดขั้นตอนการคัดกรองและการตรวจฆ่าเชื้อตามลำดับ

พร้อมทั้งได้จัดเจ้าหน้าที่ด้านการแพทย์เข้าชี้แจงการปฏิบัติ โดยเฉพาะขั้นตอนการชำระล้างทำความสะอาดร่างกาย เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด

รวมทั้งดำเนินการฆ่าเชื้อและทำความสะอาดสิ่งของเครื่องใช้ด้วยน้ำยา dettol ทำการคัดแยกเสื้อผ้าและสิ่งของส่วนตัวใส่ถุงดำ ซึ่งมีการปิดผนึกอย่างมิดชิด เพื่อลดความเสี่ยงในการสัมผัสหรือลดโอกาสการปนเปื้อนเชื้อโรคต่าง ๆ ไปยังกำลังพลส่วนรวมได้

ทั้งนี้ ภายหลังจากการชำระล้างร่างกายเรียบร้อยแล้ว จะได้มีการกำหนดมาตรการในการสังเกตและเฝ้าระวังอาการให้กับกำลังพลที่ปฏิบัติภารกิจในครั้งนี้ต่อไป

สำหรับการตรวจคัดกรองกำลังพลดังกล่าวฯ มีคณะแพทย์ทหารจากสำนักงานแพทย์ทหาร กรมยุทธบริการทหาร กำกับดูแลการปฏิบัติอย่างใกล้ชิดในทุกขั้นตอน เพื่อให้มั่นใจว่ากำลังพลของกองบัญชาการกองทัพไทย จะมีความปลอดภัยและปลอดจากโรค COVID-19 อย่างสิ้นเชิง

error: Content is protected !!