วันอาทิตย์, 25 กันยายน 2565

“แม่ทัพภาค1”สั่งจัดการแข่งขัน “การทดสอบร่างกายเพื่อความพร้อมรบ” Army Combat Fitness Test : ACFTแบบทหารมะกัน ตามนโยบาย “บิ๊กแดง” ให้ใช้การทดสอบนี้ ในหน่วยรบ

09 มี.ค. 2020
449

 

แม่ทัพหนุ่ย พล.ท. ธรรมนูญ วิถี แม่ทัพภาค 1 ดูการสาธิตการทดสอบร่างกายเพื่อความพร้อมรบ แบบ Army Combat Fitness Test : ACFT ของ ทบ.สหรัฐอเมริกา ให้แก่ นายทหาร, ฝสธ. , ผู้แทนหน่วย และ ผู้แทนทีมที่ร่วมการแข่งขันการทดสอบร่างกายเพื่อความพร้อมรบ ภายใน กองทัพภาค1 ที่ สนามฟุตบอล กองทัพภาค1

ทั้งนี้ เป็นนโยบายของ พลเอก อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผบ.ทบ. ที่ให้หน่วยรบ ใช้การทดสอบร่างกาย Army Combat Fitness Test : ACFT โดยให้ปรับน้ำหนัก และค่ามาตรฐาน ให้เหมาะกับรูปร่างลักษณะของทหารไทย

โดยมีทหารรบพิเศษ ที่ไปแข่ง การทดสอบ นี้ ที่สหรัฐฯ เป็น ต้นแบบ ในการถ่ายทอด เทคนิคการฝึก

error: Content is protected !!