วันอังคาร, 16 สิงหาคม 2565

กลาโหม คัดกรอง กำลังพลทุกคน ตรวจเข้ม “COVID- 19” ทั้ง วัดไข้-ใช้เจลฆ่าเชื้อโรค ก่อนเข้าเขตกลาโหม

 

พลเอก ณัฐ อินทรเจริญ ปลัดกระทรวงกลาโหม สั่งใช้มาตรการ ควบคุมการแพร่ระบาดของ CoViD-19 และติดตามการเฝ้าระวังการสัมผัสเชื้อไวรัส

โดยได้จัดหน่วยสายแพทย์ จัดเตรียมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ยาและเวชภัณฑ์

พร้อมทั้งติดตั้ง เจลล้างมือแบบกด อุปกรณ์ทางการแพทย์ เพื่อวัดไข้ให้กับกำลังพล และบุคคลากร ที่เข้าร่วมปฏิบัติงาน หรือมาติดต่อประสานงานในพื้นที่กระทรวงกลาโหม ให้ได้ตรวจร่างกาย และสภาพจิตใจอย่างครบถ้วน ถูกต้องตามมาตรฐานที่กำหนด ทุกประตูทางเข้า

error: Content is protected !!