วันอาทิตย์, 25 กันยายน 2565

โจรใต้….ก็ตัองสู้ CoViD-19 ….ก็ต้อง ระวัง !!

09 มี.ค. 2020
188

 

“แม่ทัพภาค4”พบปะ ทหาร กอ.รมน.ภาค4 ส่วนหน้า กำชับดูแลตัวเอง-หน่วย ให้พ้นCoViD-19 สั่งตั้งจุดคัดกรองในค่าย สิรินธร….เตือนอย่าตื่นตระหนก ….ด้านงาน ย้ำต้องรุกทางการเมือง เอาการเมืองนำการทหาร ไม่ให้ใครมาแทรกแซง สร้างความรับรู้ในข้อมูลที่ถูกต้องให้กับพี่น้องประชาชน และไม่สร้างเงื่อนไขในพื้นที่

พล.ท.พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาค4/ผอ.รมน.ภาค 4 พบปะกำลังพลในกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า (กอ.รมน.ภาค4 สน.) ที่ ค่ายสิรินธร อ.ยะรัง จ.ปัตตานี

แม่ทัพภาคที่ 4 ยึดถือนโยบายการรักษามาตรการป้องกันและควบคุมโรคCoViD-19 ด้วยการตรวจคัดกรอง เจ้าหน้าที่ที่มาให้บริการ จากศูนย์อำนวยการแพทย์จังหวัดชายแดนภาคใต้ เช่นเดียวกับกำลังพลที่มาในวันนี้ ก่อนเข้าร่วมพบปะกำลังพล

แม่ทัพภาคที่ 4 กล่าวขอบคุณที่ทำหน้าที่อย่างดีที่สุดของกำลังพลทุกนาย ขอให้เดินหน้าทำหน้าที่ของตนเองอย่างดีที่สุด

ที่ผ่านมาทุกท่านส่วนก็ได้ช่วยกันพยายามแก้ไขปัญหาตามนโยบายของรัฐบาลมาโดยต่อเนื่อง ทำให้ประสิทธิภาพในการก่อเหตุรุนแรงลดลง ตามห้วงเวลา และปัจจัยต่างๆ

เราต้องช่วยกันสร้างความเชื่อมั่นให้กับพี่น้องประชาชน เรียกว่าต้องรุกทางการเมือง เอาการเมืองนำการทหารตามเหมือนเช่นที่ผ่านมา ไม่ให้ใครมาแทรกแซง ด้วยการสร้างความรับรู้ในข้อมูลที่ถูกต้องให้กับพี่น้องประชาชน เข้าใจในสถานการณ์ที่เป็นจริงด้วยความจริงใจ ไม่สร้างเงื่อนไขในพื้นที่”

ในส่วนของมาตรการป้องกันและควบคุมCoViD-19 นั้น แม่ทัพภาคที่ 4 กล่าวว่า “ขอให้ทุกส่วน ระมัดระวังป้องกันตนเอง ปฏิบัติตามมาตรการ “กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ” สวมใส่หน้ากากอนามัย เมื่อไปในที่แออัด หรือต้องไปในที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อ

ทำความสะอาด หน่วยงานของตนเอง เพื่อป้องกันและควบคุมโรค โดยกำลังพลทุกนายจะต้องผ่านการคัดกรองเบื้องต้น จัดระบบคัดแยกโรค ไม่ตื่นตระหนก แต่ให้ทำความเข้าใจต่อโรค ทุกคนจะต้องระมัดระวัง สุขภาพร่างกายของตนเอง

และหากพบว่ามีผู้ป่วย หรือสงสัยว่าป่วยให้แจ้งต่อเจ้าหน้าที่เพื่อเข้ามาตรการควบคุมโดยเร็ว

error: Content is protected !!