วันอาทิตย์, 14 สิงหาคม 2565

อีก 44 แรงงานไทย จากเกาหลีใต้ ชุดที่3

09 มี.ค. 2020
314

เข้ากักกัน ในอาคารรับรอง ทร.สัตหีบ
กลางดึก
อยู่กับ ทร.รวม 187คน แล้ว
ยังรับได้ถึง 750 คน
ก่อนให้เหล่าทัพอื่น รับต่อ

แรงงานไทย จากเกาหลีใต้ ชุดที่3
เข้า อาคารรับรองทร.สัตหีบ
ตอนตี1 อีก 44 คน เป็นชาย 16 คน หญิง 28 คน

เมื่อคืนนี้ ตั้งแต่ 01.15 น.“ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ การรับคนไทยที่เดินทางกลับจากประเทศเกาหลีใต้พักเพื่อเฝ้าดูอาการ กองทัพเรือ” ได้เปิดรับกลุ่มคนไทยที่เดินทางกลับจากเกาหลีใต้ เพื่อนำมาเฝ้าระวังอาการติดเชื้อCoViD19 ชุดที่3 เช้าอาคารรับรองสัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

ชุดแรก เมื่อ8 มีค.2563 60 คน ชุด2 83 คน ชุด3 อีก44 คน รวม 187 คน

ทั้งนึ้ ทร.ใช้ อาคาร3-5 เป็นอาคารรองรับเฝ้าระวังอาการ ที่จะรอบรับได้ 750 คน เท่านั้น

ทั้งนี้ ทหารจาก กรมวิทยาศาสตร์ ทร. และกรมแพทย์ทหารเรือ ได้ดำเนินการตามขั้นตอนตามมาตรฐานองค์การอนามัยโลก (WHO) ตั้งแต่รถรับส่งเดินทางมาถึงอาคารรับรองสัตหีบ

โดยเริ่มจากการผ่านกระบวนการชำระล้าง จากเจ้าหน้าที่กรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ ขั้นตอนการลงทะเบียนแยกเข้าห้องพักจากกรมแพทย์ทหารเรือ

หลังจากนั้น รถรับส่งจะเข้าสู่กระบวนการชำระล้าง (DECON) ทั้งรถและคนขับ ผ่านขั้นตอนการฉีดยาพ่น ทำความสะอาดฆ่าเชื้อตัวรถ เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 6 ชั่วโมง เพื่อให้เชื่อมั่นได้ว่ารถรับส่งคันนั้น และคนขับ จะปลอดจากเชื้อ 100 % เพื่อให้ประชาชนทั่วไป เกิดความมั่นใจว่าการดำเนินการรับคนไทยจากเกาหลีใต้ จะไม่ส่งผลกระทบกับชุมชนโดยรอบพื้นที่

error: Content is protected !!