วันอังคาร, 16 สิงหาคม 2565

โดยหลักการ !!

08 มี.ค. 2020
465

 

“โฆษก ทบ.” แจง ทบ.เตรียม รพ.ทหารรองรับ ผู้ป่วยสอบสวนโรคCoViD-19 ไว้แล้ว หากเกินขีดความสามารถของ รพ.สาธารณสุข ในพื้นที่ ปัดข่าวทบ.ไม่ให้ความร่วมมือ ฝ่าฝืนนโยบาย “บิ๊กตู่”

จากกรณีที่มีข่าวว่า ทบ.ออกคำสั่งให้ รพ.ทหาร สนับสนุน สธ.เฉพาะที่เกินกำลัง ขีดความสามาถของ รพ.สาธารณสุข เท่านั้น ในการดูแล ผู้ป่วยที่เข้าข่ายสอบสวนโรค PUI-Patient under Investigation ถ้าไม่จำเป็น ไม่ต้องรับ นั้น

พันเอก วินธัย สุวารี โฆษก ทบ. กล่าวว่า กองทัพบกได้มีการเตรียมการที่จะสนับสนุนพื้นที่ทหาร ใช้เป็นพื้นที่ควบคุมโรค

โดยจะประสานทำงานร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขในทุกระดับอย่างใกล้ชิด

โดยเฉพาะการเตรียมความพร้อมสำหรับโรงพยาบาลทหาร ในเครือ ร่วมเป็นโรงพยาบาลเฉพาะโรคสนับสนุน การดูแลกลุ่มที่เข้าข่ายสอบสวนโรค ที่เกินขีดความสามารถของสาธารณสุขในพื้นที่

error: Content is protected !!