วันอาทิตย์, 25 กันยายน 2565

“สัตหีบ โมเดล” รับมือ CoViD-19 “เราจะรอด ไปด้วยกัน”

08 มี.ค. 2020
223

 

จาก รับ …137 คนไทย จากWuhan
มา รับ…59แรงงานไทย จากเกาหลีใต้ ชุดแรก

อาคารรับรองทร.สัตหีบ ชลบุรี ที่เพิ่งกักกัน ดูแล 137 คนไทย จากWuhan จีน ….. และเพิ่งครบกำหนด อละส่งกลับบ้านไปเมื่อ 19 กพ.2563

ทร.ทำความสะอาด ฆ่าเขิ้อโรคทุกอย่าง แม้ 137 คน จะไม่มีติดเชิ้อ CoViD-19 เตรียมรองรับประขาชน ที่จะมาพักผ่อน ช่วงปิดเทอม แต่ก็ได้รับภารกิจ จากรัฐบาล ในการรองรับ แรงงานไทย จาก เกาหลีใต้ …. คราวนี้ จะไม่ใช่แค่ ชุดเดียว แค่จะทะยอยมา
โดย ชุดแรก 59 คน 8 มีค.2563 เข้าพักกักกันตัว 14 วัน

โดยเมื่อคืน รมช.สธ..”สาธิต ปิตุเตชะ” บอกว่า มีคนที่หนีก่รคัดกรอง กักกีน70-80 คน สั่งเจ้าหน้าที่ ตรวจสอบและติดตามตัว เพราะถือว่า มาความผิดตาม พรบ.ควบคุมโรคติดต่อ

เริ่มตั้งแต่ 01.15 น. – 02.30 น. “ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ การรับคนไทยที่เดินทางกลับจากประเทศเกาหลีใต้พักเพื่อเฝ้าดูอาการ กองทัพเรือ” ได้เปิดรับกลุ่มคนไทยที่เดินทางกลับจากเกาหลีใต้ เพื่อนำมาเฝ้าระวังอาการติดเชื้อCoViD19

ที่ อาคารรับรองสัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี อาคาร3-5 เป็นอาคารรองรับเฝ้าระวังอาการในชุดแรก จำนวน 59 คน เป็นชาย 27 คน หญิง 32 คน

ซึ่งได้ดำเนินการตามขั้นตอนตามมาตรฐานองค์การอนามัยโลก (WHO) ตั้งแต่รถรับส่งเดินทางมาถึงอาคารรับรองสัตหีบ

โดยเริ่มจากการผ่านกระบวนการชำระล้าง จากเจ้าหน้าที่กรมวิทยาศาสตร์ทหารเรือ

ขั้นตอนการลงทะเบียนแยกเข้าห้องพักจากกรมแพทย์ทหารเรือ พร้อมคำพูดที่ว่า “เราจะรอด ไปด้วยกัน”

ซึ่งได้จัดผู้หญิงพักที่อาคาร3 ผู้ชายพักที่อาคาร4 และครอบครัวจะพักที่อาคาร5

หลังจากนั้น รถรับส่งจะเข้าสู่กระบวนการชำระล้าง (DECON) ทั้งรถและคนขับ ผ่านขั้นตอนการฉีดยาพ่น ทำความสะอาดฆ่าเชื้อตัวรถ เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 6 ชั่วโมง เพื่อให้เชื่อมั่นได้ว่ารถรับส่งคันนั้น และคนขับ จะปลอดจากเชื้อ 100 % เพื่อให้ประชาชนทั่วไป เกิดความมั่นใจว่าการดำเนินการรับคนไทยจากเกาหลีใต้ จะไม่ส่งผลกระทบกับชุมชนโดยรอบพื้นที่อย่างแน่นอน

error: Content is protected !!