วันอังคาร, 16 สิงหาคม 2565

ทำสงครามกับ เชื้อโรค

07 มี.ค. 2020
325

 

“เสืออากาศ24/7”ปลุกทหาร สู้สงครามเชื้อโรค ปกป้องประชาชน… เรียกร้อง เห็นใจคนไทยด้วยกัน ไม่ใช่ ต่างเอาตัวรอด….คนไทย ไม่ใช่แบบนี้

โดย”เสืออากาศ24/7” เขียนบทความ ระบุว่า ….

คนไทย อาจถึงสิ้นชาติ?!
บทพิสูจน์จาก COVID-19

1-คนไทยบางคน โกหกคำโต ไม่ยอมรับความจริง กรณีได้เดินทางไปประเทศเสี่ยงติดเชื้อมา

คนไทยกลุ่มนี้อาจเป็นตัวการแพร่เชื้อผู้ร้ายกาจ

จิตวิญญาณไทย หายไปสิ้น”

2-คนไทยหลายคน ไม่ยอมรับ การกลับมาของคนไทย ที่เดือดร้อน เดินทางอพยพกลับมาจาก ประเทศเสี่ยง
“สังคมไทยสูญสิ้นเยื่อใย”
“ความเป็นชนชาติไทย ผู้เอื้ออารีหายไปสิ้น”

สิ่งบอกเหตุ ถึงความใกล้สิ้นชาติทั้ง2ประการข้างต้นนั้น

ทหาร และ หน่วยงานด้านความมั่นคงต้องนำมาวิเคราะห์ สังเคราะห์อย่างหนัก เพื่อมิให้เกิดสถานการณ์บานปลาย จนไร้การควบคุม

3-ความพร้อมในการรับมือCOVID-19 (ระยะที่3) ที่ถือว่าเป็นเครื่องพิสูจน์ทราบขีดความสามารถในความอยู่รอด ของชนชาติไทย ได้เป็นอย่างดี

€องค์ความรู้ภูมิปัญญาด้านการแพทย์(โรคระบาด)มีอยู่ในประเทศน้อยเกินไป
€เทคโนโลยีด้านการแพทย์ เกือบไม่มีของตนเองอยู่ในประเทศไทย
€นวัตกรรมด้านการแพทย์ ไม่มีเป็นของตนเองในประเทศไทย

@ เวชภัณฑ์เครื่องมือแพทย์
วัคซีนป้องกัน COVID-19
ยาต้าน COVID-19
เวชภัณฑ์ COVID-19 ดังนี้
-หน้ากากสำเร็จรูป หายาก/แพง กักตุน/โขกราคา

วัสดุต้นน้ำที่ใช้ในการผลิตหน้ากากขาดแคลนอย่างหนัก/ไม่สามารถผลิตเองได้ในประเทศ ไม่ว่าจะเป็นในโรงงานใดๆ

โรงงานผลิตหน้ากากภายใต้ระบบสรรพกำลัง อยู่ในสภาพนิ่งเฉยตัวใครตัวมัน

โรงงานมิได้ถูกออกแบบให้สามารถปรับสายการผลิตเป็นอื่นได้ยามจำเป็น ประเทศไทยตกอยู่ในสภาพขาดศักย์สงคราม

ร้านค้าผลิตภัณฑ์หน้ากาก: ค้าส่ง/ค้าปลีก ขึ้นราคา กักตุนซ้ำซ้อน สร้างความเดือดร้อนซ้ำเติมยามวิกฤติ

-IR Thermometer สำหรับคัดกรองผู้ป่วยตกอยู่ในสภาพขาดแคลนอย่างหนัก ไม่สามารถผลิตขึ้นได้ในประเทศ

@ สิ่งปลูกสร้างทางการแพทย์
โรงพยาบาลทั่วไป : ความพร้อมใจในการรับมือCOVID-19(ส่วนใหญ่ปฏิเสธ-ต่างคิดเอาตัวรอด มองข้ามความเดือดร้อนของคนไทยด้วยกัน)
โรงพยาบาลพิเศษเฉพาะกิจรองรับCOVID-19 ไม่สามารถสร้างขึ้นมาได้ในเวลาฉับพลัน : ขาดขีดความสามารถทางด้านศักย์สงครามสำหรับเผชิญสงครามเชื้อโรคที่เป็นสงครามใหม่ = ไม่สามารถสร้างมันทั้งหมดขึ้นมาได้ในยามวิกฤต + ขาดความร่วมมือจากองค์กร/ภาคส่วนด้านการปลูกสร้างสิ่งปลูกสร้างแม้ในยามวิกฤติ + ไม่มีใครคนใดอาสา/เสนอเข้าร่วมโครงการ
ไม่มีหน่วยงานใดให้ความสนใจเสนอ/สร้างขีดความสามารถด้านการก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างนี้ขึ้นมาในลักษณะของการระดมสรรพกำลังยามเมื่อชาติต้องการ

COVID-19 ชี้ให้เห็นว่าคนไทยกำลังตกอยู่ในสภาพการณ์…ดังนี้
_ขาดความร่วมมือร่วมใจกันอย่างหนัก
_แต่ละคนต่างเอาตัวรอด โดยมิได้มองถึงคนไทยอื่นๆเป็นการส่วนรวม

_การนำชนชาติไม่ได้ผลอันเนื่องมาจากเกิดความแตกแยกแบ่งฝักแบ่งฝ่ายจนขาดความเป็นปึกแผ่นเป็นทุนเดิม

_แหล่งปัญญาไม่ทำหน้าที่ของตนดีพอและ/หรือไม่ได้ทำหน้าที่นี้เลยแต่ประการใด สถาบันการศึกษายังคงมีพฤติกรรมและบทบาทเช่นดังเดิม มิได้มีการเปลี่ยนแปลง

ชนชาติไทยที่เคยเป็นชนชาติแข็งแกร่ง ยิ่งตกอยู่ในสภาพนี้ได้อย่างไร!!
คนไทย ทั้งชาติ ต้องคิด

ที่พึ่งสุดท้าย…

ทหาร ถือเป็นเพียงส่วนเดียวที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อเผชิญสงคราม ไม่ว่าจะเป็นสงครามใดๆ

ทหารทั้งหลาย จึงต้องพร้อมและเสียสละก้าวเข้าสู่สงครามเชื้อโรคนี้

และต้องทำหน้าที่ปกป้องประชาชนอย่างสุดความสามารถ

แม้ว่าจะมีศักยภาพ เหลืออยู่ไม่มากนักก็ตาม….

“เสืออากาศ24/7”

error: Content is protected !!