วันพุธ, 17 สิงหาคม 2565

ทอ. เตรียม “รร.การบิน”กำแพงแสน นครปฐม พร้อมรับ แรงงานไทย กลับจากเกาหลีใต้ ….ทีมสาธารณสุข ร่วมสำรวจ วางแผน

06 มี.ค. 2020
993

 

“บิ๊กตั้ว”พลอากาศเอก สฤษฎ์พงศ์ วัฒนวรางกูร หัวหน้าคณะนายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำผู้บังคับบัญชา พร้อมคณะ ไปสำรวจพื้นที่”โรงเรียนการบิน” กำแพงแสน จังหวัดนครปฐมร่วมกับสาธารณสุข จังหวัดนครปฐม เพื่อเตรียมความพร้อมในการสนับสนุนรัฐบาล ในการใช้เป็น พื้นที่กักกัน (Quarantine Area) สำหรับดูแลคนไทยที่เดินทางจากเกาหลีใต้

ภวพ- กองทัพอากาศ

error: Content is protected !!