วันพุธ, 17 สิงหาคม 2565

See ya.

06 มี.ค. 2020
150

 

ทหารไทย และทหารสหรัฐฯ แลกเปลี่ยน badge ธงชาติ กันและกัน เพิ้อเป็นที่ระลึก หลังปิดการฝึกCobra Gold 20 ….. ปีหน้า เจอกันใหม่

หลังการฝึกดำเนินกลยุทธ์ด้วยกระสุนจริง (CALFEX) และชมนิทรรศการอาวุธยุทโธปกรณ์ และ พิธีปิดการฝึกCobra Gold 20 ที่ สนามฝึกกองทัพภาคที่ 3 อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย

error: Content is protected !!