วันอาทิตย์, 25 กันยายน 2565

น.ย.ไทย ในCobra Gold20

05 มี.ค. 2020
359

 

ทหารเรือ กองพลนาวิกโยธิน และ สอ.รฝ. ร่วมฝึก
Final Exercise:Finex
ดำเนินกลยุทธ์ด้วยกระสุนจริง กับทหารสหรัฐฯ

นำทีม โดย พล.ร.ต.เลอศักดิ์ คชนันท์ ผู้บัญชาการกองกำลังนาวิกโยธินร่วมผสม Cobra Gold20 และผู้บัญชาการกองพลนาวิกโยธิน หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน กองทัพเรือ มาดูการ ฝึก การดำเนินกลยุทธ์ด้วยกระสุนจริง ในการฝึก Cobra Gold20 ที่ สนามฝึกยิงปืนหมายเลข 16 กองทัพเรือ บ้านจันทเขลม อ.เขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี

กองกำลังนาวิกโยธินผสม เป็นการจัดกำลังนาวิกโยธินจากฝ่ายไทย และสหรัฐฯ ขนาด 1 กองพันทหารราบยานเกราะ เพื่อเข้าตีที่หมายในเวลากลางวัน โดยมี 2 ส่วนหลัก ประกอบด้วย ส่วนดำเนินกลยุทธ์ และส่วนยิงสนับสนุน

การจัดกำลังของกองพันทหารราบยานเกราะนาวิกโยธินผสม

นาวิกโยธินไทยจัดกำลังจากกองพลนาวิกโยธิน และยุทโธปกรณ์

ปืนใหญ่กลางกระสุนวิถีโค้ง ขนาด 155 มม. จำนวน 4 กระบอก (2 กระบอกจัดจากกองพลนาวิกโยธิน
2กระบอก จัดจากหน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง)

ปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน ขนาด 40 มม. จำนวน 2 กระบอก รถฮัมวี่ จำนวน 4 คัน.รถสะเทินน้ำสะเทินบก (AAV) จำนวน 4 คัน รถยนต์บรรทุกขนาด 10 ตัน จำนวน 10 คัน รถยนต์บรรทุกขนาด 2 ตันครึ่ง จำนวน 2 คัน รถยนต์บรรทุกขนาด 1 ตัน จำนวน 2 คัน

error: Content is protected !!