บิ๊กแก้ว” เจอ “ทูต สหรัฐฯคนใหม่” ร่วมพิธีส่งมอบ อาคารอเนกประสงค์โครงการช่วยเหลือประชาชน ของCobra Gold20

05 มี.ค. 2020
379

 

“บิ๊กแก้ว” พลเอก เฉลิมพล ศรีสวัสดิ์ เสนาธิการทหาร ประธานฝ่ายไทย พร้อมด้วย Mr. Michael G. Desombre เอกอัครราชทูตสหรัฐ อเมริกาประจำประเทศไทย คนใหม่ ประธานฝ่ายสหรัฐฯ และ Mr. Kevin Cheok เอกอัครราชทูตสิงคโปร์ประจำประเทศไทย ประธานฝ่ายสิงคโปร์ และ พลโท H. Stacy Clardy ผู้บัญชาการกำลังรบนอกประเทศ นาวิกโยธินที่ 3 และผู้บัญชาการกองกำลังนาวิกโยธิน ประจำประเทศญี่ปุ่น ร่วมกันเป็นประธานในพิธีส่งมอบอาคารอเนกประสงค์ตามโครงการช่วยเหลือประชาชนในการฝึกCobra Gold 20 ที่ โรงเรียนบ้านกร่าง จังหวัดพิษณุโลก

ทั้งนี้ กองทัพไทย และกองทัพมิตรประเทศที่เข้าร่วมการฝึกฯ ได้จัดให้มีโครงการช่วยเหลือประชาชนเพื่อสนับสนุนการพัฒนาชุมชน และพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนในพื้นที่การฝึกฯ รวมถึงเป็นการสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นที่การฝึกฯ เสริมสร้างรายได้และประโยชน์ทางเศรษฐกิจให้กับท้องถิ่น และยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกองทัพมิตรประเทศและประชาชนในพื้นที่

โครงการช่วยเหลือประชาชน ประกอบด้วย โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ 7โครงการ ได้แก่ โครงการ โรงเรียนบ้านแก่งหวาย จังหวัดระยอง โรงเรียนวัดตะเคียนทอง จังหวัดจันทบุรี โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านนาอิสาน จังหวัดฉะเชิงเทรา โรงเรียนบ้านกร่าง จังหวัดพิษณุโลก โรงเรียนบ้านวังไทร จังหวัดสุโขทัย โรงเรียนวัดดงข่อย จังหวัดพิษณุโลก และโรงเรียนบ้านคลองไผ่งาม จังหวัดสุโขทัย

นอกจากนี้ ภายในพื้นที่โครงการก่อสร้างฯ ยังจัดให้มีกิจกรรมการบริการทางการแพทย์ทหาร การแจกแว่นสายตา และบริการน้ำดื่มให้กับประชาชนในพื้นที่ที่เข้าร่วมในพิธีฯ

สำหรับโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนบ้านกร่าง จังหวัดพิษณุโลก ตามโครงการช่วยเหลือประชาชน มีกำลังพลที่เข้าร่วมโครงการฯ

error: Content is protected !!