วันอาทิตย์, 14 สิงหาคม 2565

“บิ๊กทหาร ญี่ปุ่น” เยือนไทย ช่วงฝึก Cobra Gold20

 

“ประธานเสนาธิการร่วม กองกำลังป้องกันตนเองญี่ปุ่น” พบ “บิ๊กช้าง” เผย ให้ความสำคัญ ต่อต้านการก่อการร้าย -ปฏิบัติการในภารกิจรักษาสันติภาพ
เผยร่วมมือ ไทย ด้านการข่าว -อุตสาหกรรมป้องกันประเทศ/ ส่งทหารไทย เรียน วปอ.ญี่ปุ่น

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯและ รมว.กลาโหม มอบหมายให้ พล.อ.ชัยชาญ ช้างมงคล รมช.กลาโหม เป็นผู้แทน ต้อนรับ พล.อ.Koji Yamazaki ประธานเสนาธิการร่วมกองกำลังป้องกันตนเองญี่ปุ่น ที่ ศาลาว่าการกลาโหม ในโอกาสเดินทางมาเยือนไทย

พล.ท.คงชีพ ตันตระวาณิชย์ โฆษก.กห. เปิดเผยว่า ทั้งสองฝ่าย ชื่นชมความสัมพันธ์ที่มีพัฒนาการและความแน่นแฟ้นระหว่างกันในทุกมิติ ถึง 133 ปี ทั้งระดับราชวงศ์ รัฐบาล กองทัพและประชาชน

โดยมีการเสริมสร้างความร่วมมือกันทั้งในด้านเศรษฐกิจ การเมือง สังคมและวัฒนธรรม

โดยเฉพาะ ความสัมพันธ์ทางทหารของทั้งสองประเทศที่มีพัฒนาการความร่วมมืออย่างต่อเนื่อง ทั้งด้านการฝึก ศึกษา การแลกเปลี่ยนด้านการข่าว และด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ

พล.อ.ชัยชาญ ได้กล่าวแสดงความขอบคุณ สำหรับการสนับสนุนที่นั่งศึกษาแก่กำลังพลของกองทัพไทยในหลักสูตรต่างๆ

พร้อมทั้งขอเชิญส่งกำลังพลเข้าร่วมศึกษาในหลักสูตร วปอ.

และขอขอบคุณที่ส่งกำลังพลเข้าร่วมการฝึกร่วม/ผสม Cobra Gold ในปี 63 และที่ผ่านมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2550

พร้อมทั้งยืนยันถึงความพร้อม ในการเสริมสร้างและพัฒนาความร่วมมือทางทหารระหว่างกัน ในบันทึกข้อตกลงระหว่าง กห. – กห.ญี่ปุ่น ว่าด้วยความร่วมมือและการแลกเปลี่ยนทางทหาร ที่ได้ลงนามร่วมกันที่ผ่านมา

พล.อ. ยามาซากิ กล่าวขอบคุณกองทัพไทย ที่สนับสนุนให้เข้าร่วมการฝึก Cobra Gold อย่างต่อเนื่อง ซึ่งถือว่ามีความสำคัญในการเพิ่มประสบการณ์และขีดความสามารถทางทหาร

รวมทั้งความแน่นแฟ้นของกองทัพหลายประเทศร่วมกัน โดยเฉพาะประสบการณ์จากการฝึกการต่อต้านไซเบอร์และการช่วยเหลือประชาชนในปีนี้

ทั้งนี้ กกล.ป้องกันตนเองญี่ปุ่นให้ความสำคัญกับการต่อต้านการก่อการร้าย และการปฏิบัติการในภารกิจรักษาสันติภาพ

และหวังว่าการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความร่วมมือระหว่างกัน จะทำให้กองทัพทั้งสองประเทศ มีพัฒนาการและขีดความสามารถมากขึ้น ซึ่งจะส่งผลต่อเสถียรภาพของภูมิภาคร่วมกัน

error: Content is protected !!