วันจันทร์, 27 กันยายน 2564

Diver & EOD

04 มี.ค. 2020
372

 

ประดาน้ำ-นักถอดทำลายอมภัณฑ์ ทร.ไทย
ฝึกเอ็กซเรย์ ทุ่นระเบิด Mk-6
และ Mine Countermeasures:MCM
กับทหารสหรัฐฯ US.NAVY
ใน Cobra Gold 20

พลเรือตรีเทวินทร์ ศิลปชัย ผู้อำนวยการฝึกCobra Gold 20 ระดับกองทัพเรือ และผู้บัญชาการกองเรือยกพลขึ้นบกและยุทธบริการ ตรวจเยี่ยมหมวดฝึกประดาน้ำและถอดทำลายอมภัณฑ์

พล.ร.ต.วินัย สุขต่าย ผู้บัญชาการกองเรือทุ่นระเบิด และกำลังพล จำนวน 30 นาย ร่วมชมการฝึกแลกเปลี่ยน และสาธิตการเอ็กซเรย์ทุ่นระเบิด Mk-6

ที่ สนามทำลายทุ่นระเบิด กรมสรรพาวุธทหารเรือ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

การฝึกแลกเปลี่ยนความรู้ในการเอ็กซเรย์ครั้งนี้ มีกำลังพลเข้าร่วมการฝึกประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ถอดทำลายอมภัณฑ์ กองทัพเรือไทย จำนวน 11 นาย และ สหรัฐฯ จำนวน 25 นาย

ซึ่งการฝึกแลกเปลี่ยนครั้งนี้ได้นำทุ่นระเบิด Mk-6 ซึ่งเป็นทุ่นระเบิดแบบทอดประจำที่นำมาใช้ในการฝึกกับเครื่องเอ็กซเรย์จากส่วนวิเคราะห์และขยายผลขั้นสูง (Advanced Exploitation Capability:AEC)

อันเป็นขั้นตอนสุดท้ายในการต่อต้านทุ่นระเบิด (Mine Countermeasures:MCM) กับทุ่นระเบิดใต้น้ำที่มีอยู่ 5 ขั้นตอนคือ
– การเตรียมการและการเดินทางไปยังที่หมาย (Preparations/Arrival)
– การค้นหาและกำหนดตำบลที่ของทุนระเบิด (Mine Location)
– การทำให้ทุ่นระเบิดใต้น้ำหมดสมรรถภาพ (Neutralization)
– การเก็บกู้ (Recovery)
– การทำให้ปลอดภัยและรวบรวมข้อมูลทุ่นระเบิด (Exploitation)
การฝึกแลกเปลี่ยนในขั้นตอนนี้จะส่งผลให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ร่วมกัน ทำให้เจ้าหน้าที่มีความปลอดภัยในการปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้น , วัตถุระเบิด/วัตถุอันตรายมีความปลอดภัยในการเคลื่อนที่หรือขนส่ง , การรวบรวมข้อมูลของทุ่นระเบิดและขยายผลเชิงเทคนิคทำได้อย่างแม่นยำมากขึ้น

error: Content is protected !!