วันพฤหัสบดี, 11 สิงหาคม 2565

เขตทหาร ! ยินดี ต้อนรับ !!

 

กองทัพ พร้อมเปิดค่ายทหาร-โรงพยาบาลทหาร กักตัว “ผีน้อย” แรงงานไทย กลุ่มเสี่ยง กลับจาก เกาหลีใต้ พร้อมแพทย์ทหาร และชุดคัดกรอง ผู้ป่วย …. ทั้ง ทบ.-ทร.-ทอ. เตรียมพร้อม

พลโท คงชีพ ตันตระวาณิชย์ โฆษก กลาโหม เปิดเผยว่า ทุกเหล่าทัพ ได้เตรียมการสนับสนุน สธ. ในมาตรการรองรับแรงงานไทย ที่กำลังจะเดินทางกลับจากเกาหลีใต้

โดยได้นำพื้นที่พักทหาร จัดเตรียมเป็นพื้นที่ควบคุมโรคในพื้นที่ต่างๆของภูมิภาค สนับสนุนในการควบคุมและติดตามเฝ้าระวัง โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงจากเมืองที่มีการแพร่ระบาด

ขณะเดียวกัน ได้เตรียมความพร้อมของโรงพยาบาลทหารและบุคลากรทางการแพทย์ในพื้นที่ สนับสนุนการดูแลผู้ติดเชื้อขั้นต้น

พร้อมทั้ง จัดชุดแพทย์ทหาร สนับสนุนการคัดกรองในพื้นที่ด่านชายแดน โดยจะคงความเข้มการทำงานร่วมกับ สธ.และส่วนราชการอื่นๆในแต่ละพื้นที่อย่างใกล้ชิด

ทั้งนี้ มีรายงานว่า ทั้ง ทบ. ได้เตรียมพื้นที่ ค่ายทหาร. ส่วน ทร. เตรียมอาคารรับรอง และ ทอ. เตรียมกองบิน และอาคารรับรอง ไว้พร้อมรองรับการตัดสินใจของรัฐบาล

error: Content is protected !!