วันอังคาร, 16 สิงหาคม 2565

ฝึกการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและการบรรเทาสาธารณภัย Cobra Gold 2020

04 มี.ค. 2020
245

 

บิ๊กนะ พลเอก ชัยชนะ นาคเกิด รองผู้บัญชาการทหารสูงสุด และ Mr. Michael Heath อัครราชทูตที่ปรึกษาสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย เยี่ยมการฝึกการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและการบรรเทาสาธารณภัย การฝึกCobra Gold 2020 ที่ ศูนย์ฝึกบรรเทาสาธารณภัย หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา

การฝึกการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและการบรรเทาสาธารณภัย มี การฝึกให้ความรู้ด้านวิชาการ และการฝึกแก้ปัญหาบนโต๊ะ ที่โรงแรมแกรนด์ริเวอร์ไซด์ จังหวัดพิษณุโลก

และการฝึกภาคสนาม ที่ ศูนย์ฝึกบรรเทาสาธารณภัย หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา

โดยรูปแบบการฝึกแบ่งออกเป็นสถานีต่าง ๆ 3 สถานี ได้แก่ สถานีอาคารถล่มและอัคคีภัย (Building Collapsed & Fire Relief) สถานีดินโคลนถล่ม (Land Slide) สถานีอุทกภัย (Flood Relief) และศูนย์บริการทางการแพทย์ โดยมีผู้เข้าร่วมการฝึกฯ524 คน

ประกอบด้วย กำลังพลฝ่ายทหารจากประเทศไทย 191 นาย สหรัฐฯ 13 นาย อินโดนีเซีย 3 นาย จีน 16 นาย ญี่ปุ่น 10 นาย มาเลเซีย 15 และสิงคโปร์
5นาย รวมกำลังพลฝ่ายทหาร 253นาย

นอกจากนี้ยังมีกำลังพลฝ่ายพลเรือนจากเครือข่ายภาคี หน่วยงานภาครัฐและภาคประชาสังคมจาก 28 หน่วยงาน 271 คน เข้าร่วมการฝึกฯ ในครั้งนี้ด้วย

ศูนย์ฝึกบรรเทาสาธารณภัย หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย มีบทบาทหน้าที่ในการจัดการฝึกอบรมและผลิตครูในการปฏิบัติการด้านการบรรเทาสาธารณภัย ตลอดจนวิจัยพัฒนาหลักสูตรการฝึก การปฏิบัติงาน มุ่งเน้นความเป็นมาตรฐานสากล เป็นที่ยอมรับเชื่อมั่นและศรัทธา ทั้งในกองทัพไทย ภาคส่วนต่าง ๆ และในระดับนานาชาติ โดยดำเนินการจัดการศึกษา ฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการบรรเทาสาธารณภัย การค้นหาและช่วยชีวิตให้กับกำลังพลของกองทัพไทย ส่วนราชการอื่น ๆ ภาคเอกชน และประชาชน รวมทั้งมุ่งไปสู่การยกระดับไปสู่ระดับนานาชาติและอาเซียนต่อไป

error: Content is protected !!