วันพุธ, 17 สิงหาคม 2565

ผบ.ทบ. 02-0187330 พร้อมให้ความเป็นธรรม

04 มี.ค. 2020
965

“บิ๊กแดง”ขอมั่นใจ
สายตรงผบ.ทบ.
02-0187330
พร้อมให้ความเป็นธรรม
ขอบคุณ ทุกหน่วย บริหารจัดการ
จัดระบบ สวัสดิการ ใหม่
ยัน ยึดกฎระเบียบ ภายใต้ความคาดหวังของสังคม
ย้ำ จะทำอย่างดีที่สุด เพื่อประโยชน์ต่อกำลังพลและ กองทัพบกโดยรวม

พลเอก อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผู้บัญชาการทหารบก เป็นประธานการประชุมผู้บังคับหน่วยขึ้นตรงกองทัพบก

พันเอกหญิง ศิริจันทร์ งาทอง รองโฆษกกองทัพบก กล่าวว่า พลเอกอภิรัชต์
กล่าวถึง “สายตรงแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนกำลังพล ทบ.” หรือ สายตรงผู้บัญชาการทหารบก 02-0187330 ว่า ที่ผ่านมาได้รับและพิจารณาข้อมูลในทุกเรื่องอย่างเป็นธรรม รับฟังทุกฝ่าย

ส่วนใหญ่ก็เป็นเรื่องสวัสดิการ สิทธิกำลังพล ซึ่งเป็นความเดือดร้อนส่วนบุคคลที่สามารถนำไปสู่การแก้ไขปัญหาได้

โดยกำชับให้หน่วยได้เผยแพร่หมายเลขโทรศัพท์สายตรงให้กำลังพลได้รับทราบอย่างทั่วถึง และใช้ช่องทางดังกล่าวอย่างอิสระ

พร้อมกันนี้ ขอให้ผู้บังคับหน่วย ได้นำข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงพัฒนากองทัพบกในมิติต่างๆ ที่กำลังดำเนินการอยู่ ในขณะนี้ ไปชี้แจงสร้างการรับรู้ สร้างความเข้าใจให้กับกำลังพล ได้รับทราบอย่างทั่วถึงด้วย

ในตอนท้าย การประชุม ผู้บัญชาการทหารบก. ได้ขอบคุณทุกหน่วยงานที่ได้ร่วมกันปฏิบัติหน้าที่จนปรากฏเป็นผลสำเร็จ และได้ย้ำในเจตนา และความตั้งใจที่จะปรับและพัฒนาการบริหารจัดการของกองทัพบก

โดยเฉพาะการพัฒนางานด้านสวัสดิการกำลังพลและการพัฒนาบุคลากรให้มีความทันสมัย เป็นมาตรฐานสากล ยึดโยงกับกฎระเบียบ ซึ่งการดำเนินตามนโยบายเร่งด่วนดังกล่าวอยู่ภายใต้ความคาดหวังของสังคม

แต่ยืนยันว่าจะดำเนินการอย่างดีที่สุด เพื่อประโยชน์ต่อกำลังพลและกองทัพบกโดยรวม

error: Content is protected !!