วันจันทร์, 3 ตุลาคม 2565

“บิ๊กแดง” สั่งเข้ม ทุกค่ายทหาร ป้องกันCoViD-19

04 มี.ค. 2020
509

ห้ามทหารป่วยทางเดินหายใจเข้าสำนักงาน ส่งตรวจCoViD19 ทันที
เน้น รักษาความสะอาด
งดไปต่างประเทศ
งดจัดกิจกรรม
เลื่อนฝึก ร.ด.
ยึดมาตรฐานการแพทย์ ในการฝึกHanuman Guardian
Cobra Gold 2020
เข้มมาตรการรับมือ “COVID-19”

พลเอก อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผู้บัญชาการทหารบก เป็นประธาน การประชุมผู้บังคับหน่วยขึ้นตรงกองทัพบก

พันเอกหญิง ศิริจันทร์ งาทอง รองโฆษกกองทัพบก กล่าวว่า พลเอกอภิรัชต์ ให้ความสำคัญกับสถานการณ์ไวรัส COVID-19 กำชับให้ทุกส่วนได้ดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลอย่างเคร่งครัด เพื่อไม่ให้มีการแพร่กระจายของโรค

สำหรับในส่วนของกรมแพทย์ทหารบกที่ได้ดำเนินการให้ความรู้ คำแนะนำกับประชาชนให้ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง

รวมทั้งการเข้มงวดมาตรการป้องกันในหน่วยทหาร ครอบคลุมทั้งกำลังพลและครอบครัว เน้นการตระหนักรู้และป้องกันในทุกมาตรการ

โดยขณะนี้ กรมแพทย์ทหารบกได้ออกมาตรการป้องกันการสัมผัสโรคในสำนักงาน ค่ายทหาร ให้ทุกค่ายปฏิบัติ ได้แก่ การวัดอุณหภูมิ การใช้เจลแอลกอฮอล์ สบู่ล้างมือในสำนักงาน การทำความสะอาดพื้นผิวสัมผัส

ไม่อนุญาตให้ผู้ป่วยโรคทางเดินหายใจเข้าสำนักงาน การส่งตรวจผู้ที่สงสัยติด COVID-19 เป็นต้น 

ทั้งนี้ ที่ผ่านมากองทัพบกได้ให้ความสำคัญกับการคัดกรองและป้องกัน COVID-19 ตามมาตรการสาธารณสุข โดยได้ออก “แนวทางการปฏิบัติเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)” มาแล้ว

โดยเฉพาะการงดหรือหลีกเลี่ยง
การจัดกิจกรรมที่มีผู้คนรวมกันเป็นจำนวนมาก เช่น เลื่อนการจัดแข่งขันกีฬาภายในกองทัพบก ครั้งที่ 70, ปรับการฝึกภาคสนามของนักศึกษาวิชาทหารค่ายฝึกเขาชนไก่ให้เร็วขึ้น

รวมทั้งในมณฑลทหารบก
บางแห่งได้เลื่อนการฝึกภาคสนามของนักศึกษาวิชาทหารออกไปก่อนจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย,

เลื่อนการศึกษาดูงานต่างประเทศของนายทหารนักเรียนในสถาบันการศึกษาของกองทัพบก เป็นต้น

ส่วนการที่ต้องประสานหรือ การฝึกร่วมกับกองทัพมิตรประเทศก็ได้มีการจัดชุดคัดกรองเข้าดูแลกำลังพลทั้งต่างชาติและทหารไทย ตามมาตรฐานทางการแพทย์ เช่น การฝึกผสม Hanuman Guardian 2020 ระหว่างกองทัพบกไทยกับกองทัพบกสหรัฐอเมริกา

และการฝึกร่วมผสม Cobra Gold 2020 กองทัพไทยและกองทัพมิตรประเทศ

error: Content is protected !!