“พลเอก วัลลภ” คุยกลุ่ม BRN แนวทาง สร้างสันติสุข -หวัง ลด ความรุนแรง

04 มี.ค. 2020
694

 

คณะพูดคุยสันติสุขฯ ออก press release เผยผลความคืบหน้า การพูดคุยกับBRN ครั้งที่2 เมื่อ2-3 มีค.ที่ผ่านมา กรุงกัวลาลัมเปอร์ มาเลเซีย ว่า พลเอก วัลลภ รักเสนาะ หน.คณะพูดสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้ ฝ่ายไทย ได้นำคณะฝ่ายไทย พูดคุยกับ ผู้แทน BRN นำโดย “อุสตาส อานัส อับดุลเราะห์มาน” โดยมี ตันสรี อับดุล ราฮิม บิน โมฮัมหมัด นอร์ “ เป็นผู้อำนวยความสะดวกฯ

ทั้งนึ้ บรรยากาศการพูดคุยเป็นไปสร้างสรรค์ ทั้งใน เรื่องการประสานงานและการจัดกระบวนการพูดคุยฯ

รวมทั้ง ร่วมพูดคุย ประเด็นสารัตถะในการสร้างสันติสุข และลดความรุนแรง เพื่อสร้างสภาวะรับแวดล้อมที่เกื้อกูลต่อการพูดคุย

ส่วนการพูดคุยสารัตถะ ต้องอาศัยเวลา ความต่อเนื่อง และแรงสนับสนุนจากทุกภาคส่วน

ทั้งนี้คณะพูดคุยฯ จะยึดแนวทางสันติวิธีและความพยายามอย่างเต็มความสามารถในการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้

โดยทั้งสองฝ่ายจะพูดในประเด็นต่างๆในโอกาสต่อไป

error: Content is protected !!