วันอังคาร, 16 สิงหาคม 2565

ถก TIP Report

04 มี.ค. 2020
180

 

“บิ๊กป้อม” ถก “Progress Report”ผลการดำเนินงานป้องกัน และปราบปรามการค้ามนุษย์ของไทย TIP Report เพื่อเตรียมส่ง”บิ๊กตู่” เพิ่อส่งให้สหรัฐอเมริกา 2เม.ย.นี้ ย้ำการค้ามนุษย์ ต้องหมดสิ้นไปจากประเทศไทยโดยเร็ว ปฏิบัติการเชิงรุก จริงจัง รายงานผลต่อเนื่อง

พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รอง นายกฯ เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ (ปคม.) ที่ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล

พลตรี พัชร์ชศักดิ์ ปฏิรูปานนท์ ผช.โฆษกประจำรอง นายกฯเปิดเผยว่า
คณะกรรมการฯ ได้รับทราบผลการประชุมที่ กระทรวงพัฒนาสังคมฯ(พม.) จัดขึ้นเพื่อรับฟังความคิดเห็น และข้อเสนอแนะจากภาคีเครือข่าย(NGOs) และองค์การระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องในการดำเนินงานป้องกัน และปราบปรามการค้ามนุษย์ของไทย

ซึ่งผลการหารือไม่มีข้อมูล ที่คัดค้านกับรายงานผลการดำเนินงานปี62 และจะรายงานเพิ่มเติม (Progress Report) ที่จะส่งให้สหรัฐฯใน มี.ค.63 ต่อไป

หลังจากนั้นที่ประชุมได้เห็นชอบ ร่างรายงานความคืบหน้าผลการดำเนินงานป้องกัน และปราบปรามการค้ามนุษย์ของไทย ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (TIP Report)

พร้อมทั้งเห็นชอบ กรอบเวลาเพื่อนำเรียนให้ นายกรัฐมนตรี ก่อนส่งรายงานให้สหรัฐฯภายในวันที่ 2เม.ย.63 ต่อไป

พล.อ.ประวิตร ได้กำชับ คณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการค้ามนุษย์ (ปคม.) ให้เร่งขับเคลื่อน กำกับดูแลการปฏิบัติงานเชิงรุก จริงจัง และต้องรายงานผลอย่างต่อเนื่อง เน้นความชัดเจน ครบถ้วน สมบูรณ์

สำหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้ง พม.,สตช.,รง. และ กต. จะต้องบูรณาการการทำงานและ มีการบังคับใช้ กม.กับผู้กระทำผิดโดยเฉพาะจนท.รัฐที่เข้าไปเกี่ยวข้องอย่างจริงจัง เพื่อให้การป้องกัน และปราบปรามการค้ามนุษย์ หมดไปจากประเทศไทยโดยเร็ว พร้อมให้มีการรายงานผลอย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ พล.อ.ประวิตร ได้กำชับให้ สตช.เร่งรัดคดีให้รวดเร็วยิ่งขึ้น และขอให้ พม.มีมาตรการสร้างการรับรู้ความเข้าใจให้แก่ประชาชนเพื่อช่วยกันแก้ปัญหาการค้ามนุษย์

และขอความร่วมมือประชาชนให้เบาะแสข้อมูลข่าวสาร เพื่อการมีส่วนร่วมเฝ้าระวังและสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รัฐ ควบคู่กันไปด้วย

error: Content is protected !!