วันจันทร์, 3 ตุลาคม 2565

45 ปี กองพลทหารราบที่ 5 จาก …ปราบปรามคอมมิวนิสต์มาลายา สู่….ความมั่นคง ด้ามขวาน ยัน ปัญหาชายแดนใต้

03 มี.ค. 2020
1895

 

“แม่ทัพภาค 4” ร่วมงานวันสถาปนา 45 ปี กองพลทหารราบ หลักของทัพใต้….พล.ร.5

บิ๊กเดฟ พลโท พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาค 4 เป็นประธาน วันสถาปนากองพลทหารราบที่ 5 ครบรอบปีที่ 45 ที่ กองบัญชาการกองพลทหารราบที่ 5 ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร อำเภอทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช

โดยพิธีทางศาสนา เพื่อเป็นสิริมงคลแก่หน่วยและเป็นการอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับกำลังพลผู้เสียชีวิต

โดยมี ผบ.ต้น พลตรี ศานติ ศกุนตนาค ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 5 ต้อนรับ

พร้อมด้วยนายทหารชั้นผู้ใหญ่ อดีตผู้บังคับบัญชา ผู้บังคับหน่วย’ ในพื้นที่ กำลังพลและครอบครัว ร่วมพิธี

กองพลทหารราบที่ 5 ได้จัดตั้งขึ้นตามคำสั่งกองทัพบก ลงวันที่ 3 มีนาคม
2518 เพื่อควบคุมหน่วย 2 กรมผสม โดยมีที่ตั้งชั่วคราวครั้งแรก ณ ค่ายวชิราวุธ อำเภอ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ต่อมากองบัญชาการกองพล ได้ย้ายไปตั้งที่ค่ายเสนาณรงค์ จังหวัดสงขลา เพื่อภารกิจในการปราบปรามคอมมิวนิสต์มาลายา เป็นระยะเวลาถึง 4 ปี ซึ่งฝ่ายไทยได้สูญเสียกำลังพล ยุทโธปกรณ์ และงบประมาณจำนวนมหาศาล

กระทั่งเมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน
2522 ได้ย้ายกองบัญชาการกองพลเข้าที่ตั้งแห่งใหม่ มาที่ ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช จนถึงปัจจุบัน มีผู้บัญชาการมาแล้ว จำนวน 27 ท่าน

error: Content is protected !!