วันศุกร์, 2 มิถุนายน 2566

“แม่ทัพภาค1” ร่วมทดสอบสมรรถนะ “รถเกราะ Stryker” ในการฝึก Hanuman Guardian 20-1B ร่วมกับ ทหารทบ.สหรัฐฯ 44 นาย ที่นำรถเกราะ Stryker พร้อมอุปกรณ์full options 9 คัน

03 มี.ค. 2020
792

 

แม่ทัพหนุ่ย พล.ท.ธรรมนูญ วิถี แม่ทัพภาค1 ตรวจเยี่ยมการฝึกผสม Hanuman Guardian 20-1B ใน พื้นที่ฝึก อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

โดยมี “ผบ.ปู” พลตรีพนา แคล้วปลอดทุกข์ ผบ.พล.ร.11 และผู้การกัง พ.อ.ณัฏฐพงศ์ อัศวินวงศ์ ผบ.ร.112 ร่วมต้อนรับ

โดยมีการยรรยายแผนการฝึกในห้วงต่อไป จาก ผบ.ร.112 พัน.1 และ CPT Brian Walter CO CDR, 2-1 INF

และ ตรวจเยี่ยมการฝึกภาคทฤษฎีในเรื่องการวางแผนการดำเนินกลยุทธ์ระดับหมวด

และเยี่ยมชมการปฏิบัติทางยุทธวิธีของหมวด Stryker ผสม ทบ.ไทย-ทบ.สหรัฐฯในการเข้าตีที่หมาย

การฝึก Stryker ระดับหมวดในครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งของการฝึก HANUMAN GUARDIAN 2020 ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ

การฝึกที่สำคัญอย่างหนึ่ง คือการฝึกยุทธวิธี stryker โดย ทบ.สหรัฐ ได้จัดกำลังพลทหารราบ stryker มาร่วมการฝึก 1 หมวด จำนวน 44 นาย ทหารราบไทย จำนวน 44 นาย มีรถยานเกราะ stryker เข้ารับการฝึก พร้อมอุปกรณ์ครบครัน จำนวน 9 คัน

แม่ทัพภาค1 มอบแนวทางและคำแนะนำการฝึก เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาขีดความสามารถกำลังพล และพัฒนาหน่วยงานต่อไป

ทั้งนี้การฝึก HANUMAN GUARDIAN 2020 ยังคงดำเนินการต่อเนื่องตลอดปี 2563 โดยในเดือนกันยายน จะเป็นการฝึกยุทธวิธี Stryker ระดับกองพัน ณ ศูนย์ฝึกทางยุทธวิธี จ.ลพบุรี

error: Content is protected !!