วันพฤหัสบดี, 11 สิงหาคม 2565

ทหารอากาศ จาก ศวอ.ทอ. ในชุดป้องกัน NBC ร่วมฝึก การล้างสารพิษ ในการฝึกอพยพประชาชนออกจากพื้นที่ขัดแย้ง NEO :Noncombatant Evacuation Operations ในCobra Gold20

01 มี.ค. 2020
1447

 

ทหาร ศูนย์วิจัยพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการบินและอวกาศกองทัพอากาศ(ศวอ.ทอ.)ในชุดป้องกันสารเคมี ร่วมในการฝึก อพยพประชาชนออกจากพื้นที่ขัดแย้ง (NEO/RJNO) ในการฝึกฃCobra Gold20ที่ กองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ (กบร.กร.) อู่ตะเภา อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง

เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการฝึกฯ มีทักษะและขีดความสามารถในการปฏิบัติ การประสานงาน การแก้ปัญหาในสถานการณ์การฝึกฯ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์จริงในภารกิจการปฏิบัติการทางทหารนอกเหนือจากสงคราม (MOOTW)

โดยเป็นการปฏิบัติการเพื่อให้ความช่วยเหลือ และรักษาความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนซึ่งอยู่ในพื้นที่ที่มีความขัดแย้ง อันเป็นผลมาจากการสู้รบ ความขัดแย้ง หรือสาธารณภัยร้ายแรงต่าง ๆ

โดยจำลองสถานการณ์การฝึกมาจากความขัดแย้งในอนุภูมิภาคแปซิฟิก โดยมีกำลังพลจากกองทัพไทย กองทัพสหรัฐอเมริกา และกองกำลังป้องกันตนเองญี่ปุ่น เข้าร่วมการฝึกฯ จำนวนกว่า 200 นาย

แบ่งการปฏิบัติออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ ส่วนปฏิบัติงานในศูนย์ควบคุมการอพยพ (ECC)
ส่วนระวังป้องกัน และส่วนล้างสารพิษ

ซึ่งภายในศูนย์ควบคุมการอพยพมีการแบ่งการปฏิบัติออกเป็นสถานีต่าง ๆ ได้แก่ สถานีต้อนรับและลงทะเบียน สถานีตรวจค้นอาวุธและยาเสพติด สถานีคัดกรองตรวจสุขภาพและคัดแยกประชาชน สถานีการรักษาพยาบาล สถานีการขนส่งและส่งกลับ ซึ่งกองทัพไทย กองทัพสหรัฐอเมริกา และกองกำลังป้องกันตนเองญี่ปุ่น ได้จัดเครื่องบินลำเลียงแบบ C130 เข้าร่วมการฝึกฯ ในครั้งนี้ด้วย

error: Content is protected !!