วันอาทิตย์, 25 กันยายน 2565

ฟุล อ๊อฟชั้นส์!

01 มี.ค. 2020
1009

 

ทหารญี่ปุ่น จัดเต็ม
ใส่ ชุดพรางสนาม พร้อมปืนประจำกาย
ทำหน้าที่ระวังป้องกัน
ในการฝึกอพยพประชาชนออกจากพื้นที่ขัดแย้ง NEO/RJNO
:Noncombatant Evacuation Operations and Rescue of Japanese Nationals Overseas
ในCobra Gold20

พลเอก สุพจน์ มาลานิยม รองเสนาธิการทหาร ประธานร่วมฝ่ายไทย พร้อมด้วย Mr. Michael Heath อัครราชทูตที่ปรึกษาสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย ประธานร่วมฝ่ายสหรัฐฯ และH.E.Mr. Nashida Kazuyu เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งญี่ปุ่น ประจำประเทศราชอาณาจักรไทย ประธานร่วมฝ่ายญี่ปุ่น
เยี่ยมชมการฝึกอพยพประชาชนออกจากพื้นที่ขัดแย้ง (NEO/RJNO) ในการฝึกฃCobra Gold20ที่ กองการบินทหารเรือ กองเรือยุทธการ (กบร.กร.) อู่ตะเภา อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง

เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการฝึกฯ มีทักษะและขีดความสามารถในการปฏิบัติ การประสานงาน การแก้ปัญหาในสถานการณ์การฝึกฯ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์จริงในภารกิจการปฏิบัติการทางทหารนอกเหนือจากสงคราม (MOOTW) โดยเป็นการปฏิบัติการเพื่อให้ความช่วยเหลือ และรักษาความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนซึ่งอยู่ในพื้นที่ที่มีความขัดแย้ง อันเป็นผลมาจากการสู้รบ ความขัดแย้ง หรือสาธารณภัยร้ายแรงต่าง ๆ

โดยจำลองสถานการณ์การฝึกมาจากความขัดแย้งในอนุภูมิภาคแปซิฟิก โดยมีกำลังพลจากกองทัพไทย กองทัพสหรัฐอเมริกา และกองกำลังป้องกันตนเองญี่ปุ่น เข้าร่วมการฝึกฯ จำนวนกว่า 200 นาย

แบ่งการปฏิบัติออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ ส่วนปฏิบัติงานในศูนย์ควบคุมการอพยพ (ECC)
ส่วนระวังป้องกัน และส่วนล้างสารพิษ

ซึ่งภายในศูนย์ควบคุมการอพยพมีการแบ่งการปฏิบัติออกเป็นสถานีต่าง ๆ ได้แก่ สถานีต้อนรับและลงทะเบียน สถานีตรวจค้นอาวุธและยาเสพติด สถานีคัดกรองตรวจสุขภาพและคัดแยกประชาชน สถานีการรักษาพยาบาล สถานีการขนส่งและส่งกลับ ซึ่งกองทัพไทย กองทัพสหรัฐอเมริกา และกองกำลังป้องกันตนเองญี่ปุ่น ได้จัดเครื่องบินลำเลียงแบบ C130 เข้าร่วมการฝึกฯ ในครั้งนี้ด้วย

error: Content is protected !!