วันจันทร์, 3 ตุลาคม 2565

NEO

29 ก.พ. 2020
448

ทหารสหรัฐฯ-ทหารญี่ปุ่น-ทหารไทย
C-130มะกัน- ญี่ปุ่น-ไทย
ร่วมฝึกอพยพพลเรือน ออกจากพื้นที่วิกฤติ
NEO: Noncombatant Evacuation Operations (NEO) exercise ใน CG20

ทหารไทย -สหรัฐอเมริกา และกองกำลังป้องกันตนเองญี่ปุ่น ร่วมฝึกอพยพประชาชนออกจากพื้นที่ที่มีปัญหา (NEO) Cobra Gold 2020

ที่ กองการบินทหารเรือ สนามบินอู่ตะเภา

ฝึกเหมือนเดิม
ที่เก่า ที่เดิม ……เพิ่มเติมคือ แอลกอฮอล์ล้างมือ และ mask

error: Content is protected !!