วันจันทร์, 3 ตุลาคม 2565

Mission Completed

28 ก.พ. 2020
344

 

ฮ. MI-17
บิน 11 เที่ยวบิน 3 วัน
นำเครื่องมือหนัก
ขึ้นยอดภูกระดึง ครบแล้ว
ทบ.ส่งทหาร
ช่วยทำแนวกันไฟ บนยอดภู
ฮ.ไป ดับไฟป่า ต่อ

พันเอกหญิง ศิริจันทร์ งาทอง รองโฆษกกองทัพบก กล่าวว่า ตามที่ นายกรัฐมนตรีและ รมว. กลาโหม สั่งการให้กองทัพบกสนับสนุนอากาศยาน ในภารกิจขนย้ายเครื่องมือหนักขึ้นภูกระดึงเพื่อทำแนวกันไฟ หลังสถานการณ์ไฟป่า
บนยอดภูกระดึงสงบลง

โดยกองทัพบกได้ส่งเฮลิคอปเตอร์ MI-17 จากศูนย์การบินทหารบก ไปปฏิบัติภารกิจดังกล่าว ณ อุทยานแห่งชาติภูกระดึง จ.เลย ตั้งแต่วันที่ 26-28 ก.พ.63

โดยการบูรณาการร่วมของกองทัพภาคที่ 2, มณฑลทหารบกที่ 28, จังหวัดเลยและอุทยานแห่งชาติภูกระดึง

ตลอด 3 วัน ที่ผ่านมา เฮลิคอปเตอร์ MI-17 ได้ทำการยกหิ้วเครื่องมือหนัก ประกอบด้วย รถตรวจการณ์ 2 คัน, รถแทรกเตอร์ 2 คัน, ถังน้ำมัน 200 ลิตร จำนวน 20 ถัง และถังน้ำ 2 ถัง ขึ้นไปบนภูกระดึง

โดยทยอยการขนส่งเป็นระลอก ซึ่งมีภาคเอกชนเห็นความสำคัญของภารกิจดังกล่าว ได้บริจาครถแทรกเตอร์ ขนาด 40 แรงม้า จำนวน 2 คัน (บริษัท คูโบต้า จำกัด) ให้กับทางจังหวัด

ซึ่งเฮลิคอปเตอร์ MI-17 ได้ขนรถแทรกเตอร์ที่ได้รับบริจาคขึ้นสู่ฐานปฏิบัติการดับไฟป่าเป็นเที่ยวสุดท้าย

เฮลิคอปเตอร์ MI-17 ใช้เวลา 3 วัน จำนวน 11 เที่ยวบิน ในการยกหิ้วเครื่องมือหนัก และสิ่งอุปกรณ์ได้อย่างเรียบร้อย ขณะนี้ทางอุทยานแห่งชาติได้นำรถแทรกเตอร์เริ่มทำแนวกันไฟแล้ว โดยมีกำลังทหารจาก มณฑลทหารบกที่ 28 เข้าร่วมทำแนวกันไฟด้วย

การปฏิบัติการบินในครั้งนี้ นับเป็นครั้งแรกในการใช้เฮลิคอปเตอร์ MI-17 ยกหิ้วสัมภาระทางพลเรือน เพื่อสนับสนุนการบรรเทาสาธารณภัย เป็นการแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของอากาศยาน ความสามารถของนักบินของกองทัพบกอย่างแท้จริง

ทั้งนี้กองทัพบกขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่ร่วมปฏิบัติการครั้งนี้ รวมถึงกำลังใจจากประชาชนจนทำให้ภารกิจสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

โดยหลังจบภารกิจ เฮลิคอปเตอร์ MI-17 จะบินกลับศูนย์การบินทหารบก จ.ลพบุรี ในวันพรุ่งนี้ เพื่อทำการปรนนิบัติบำรุง เตรียมปฏิบัติภารกิจต่อไป โดยเฉพาะสนับสนุนการแก้ปัญหาไฟป่าและหมอกควันพื้นที่ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในขณะนี้

error: Content is protected !!