วันจันทร์, 25 กันยายน 2566

“เลขานุการก้าวหน้า ประชาสัมพันธ์ก้าวไกล”

 

“ปลัดกลาโหม” ร่วมงาน 31 ปี สำนักงานเลขานุการ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

พลเอก ณัฐ อินทรเจริญ ปลัดกลาโหม เป็นประธาน ในงาน วันสถาปนาสำนักงานเลขานุการ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 31 ปี ในวันที่ 1 มีนาคม 2563

สำนักงานเลขานุการ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เป็นอีกหน่วยงานหนึ่งที่มีความสำคัญ และเป็นหน่วยขึ้นตรงของสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ที่มีหน้าที่หลักในงานด้านเลขานุการและงานด้านการประชาสัมพันธ์ โดยจะมุ่งพัฒนาศักยภาพ และปฏิบัติภารกิจที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มกำลังความสามารถ ภายใต้ปณิธานที่ว่า “เลขานุการก้าวหน้า ประชาสัมพันธ์ก้าวไกล”

มี พลตรี ชูเลิศ จิระรัตนเมธากร เลขานุการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เป็นผู้บังคับบัญชา

error: Content is protected !!