วันอังคาร, 16 สิงหาคม 2565

ได้เวลา “ประชาธิปไตย”

28 ก.พ. 2020
180

 

ในวรรณกรรมการเมือง
รางวัล “พานแว่นฟ้า”

เชิญร่วมส่งวรรณกรรมการเมือง เข้าประกวด เขียนได้ทุกมุม ทุกเรื่อง ที่เกี่ยวกับการเมือง การปกครองไทย แม้แต่ที่เกี่ยวกับการรัฐประหาร ที่ผ่านมา ความยาว 8 หน้า

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรโดยคณะกรรมการรางวัลพานแว่นฟ้า 2563 จัดประกวดวรรณกรรมประเภทเรื่องสั้น และบทกวี เพื่อส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตย ชิงโล่รางวัลพานแว่นฟ้า จากประธานรัฐสภา และเงินรางวัลรวม 680,000 บาท

เปิดรับผลงานตั้งแต่ วันนี้ ถึง 30 เมษายน 2563

โดยให้เป็นวรรณกรรมที่เขียนขึ้นใหม่จากมืออาชีพ และมือสมัครเล่นในการสร้างสรรค์วรรณกรรม

ผลงานต้องเป็นภาษาไทยและส่งเสริมความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย พิมพ์ลงในกระดาษA4 จำนวนไม่เกิน8 หน้า

หากพิมพ์ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ให้ใช้ตัวอักษรขนาด 16 สามารถส่งต้นฉบับทั้งด้วยคอมพิวเตอร์และด้วยเขียนลายมือ

และหากเป็นแบบฉันทลักษณ์ขนาดความยาว6- 12 บท
หากเป็นบทกวีรูปแบบอื่นเช่น กลอนเปล่า หรือคำประพันธ์ที่สร้างขึ้นมาใหม่ต้องมีความยาวไม่เกิน2หน้ากระดาษ

ติดตามรายละเอียดได้ที่ www.parliament.go.th/phan ที่เพจ Facebook รางวัลพานแว่นฟ้า

error: Content is protected !!